Akcje zagraniczne

Akcje zagraniczne to akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w innych krajach. Inwestowanie w akcje zagraniczne może być sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zwiększenie potencjalnych zysków.

Istnieją dwa główne sposoby na inwestowanie w akcje zagraniczne:

Kupno akcji bezpośrednio – polega to na zakupie akcji konkretnej spółki notowanej na giełdzie zagranicznej. Aby to zrobić, należy otworzyć rachunek maklerski w instytucji finansowej, która oferuje dostęp do rynków zagranicznych.

Kupno funduszu inwestycyjnego – polega to na zakupie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, który inwestuje w akcje zagraniczne. Fundusze inwestycyjne oferują większą dywersyfikację niż inwestowanie w pojedyncze akcje, ale również wiążą się z wyższymi kosztami.

Zapraszamy do naszych analiz spółek (akcji) zagranicznych.

Kolejna spółka zagraniczna w portfelu DIVZ

Na początek napiszę o kilku logicznych faktach, których nieraz trudno doświadczyć na naszym rynku. Jeżeli spółka zarabia, to powinna mieć tendencję do dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Coś z gotówką w końcu musi zrobić, gdyż jest stałe kumulowanie jest nieefektywnym wykorzystaniem kapitału i zarząd jest z tego rozliczany.


23.02.2022
0
Ten artykuł ma już 0 komentarzy.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.