Akcje zagraniczne

Akcje zagraniczne to akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w innych krajach. Inwestowanie w akcje zagraniczne może być sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zwiększenie potencjalnych zysków.

Istnieją dwa główne sposoby na inwestowanie w akcje zagraniczne:

Kupno akcji bezpośrednio – polega to na zakupie akcji konkretnej spółki notowanej na giełdzie zagranicznej. Aby to zrobić, należy otworzyć rachunek maklerski w instytucji finansowej, która oferuje dostęp do rynków zagranicznych.

Kupno funduszu inwestycyjnego – polega to na zakupie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, który inwestuje w akcje zagraniczne. Fundusze inwestycyjne oferują większą dywersyfikację niż inwestowanie w pojedyncze akcje, ale również wiążą się z wyższymi kosztami.

Zapraszamy do naszych analiz spółek (akcji) zagranicznych.

w co inwestować pieniądze

W co inwestować pieniądze?

W ramach dzisiejszego artykułu chciałbym szeroko omówić zagadnienie dotyczące tego, w co inwestować pieniądze? Zobaczymy różne możliwości inwestowania pieniędzy, począwszy od całkowicie uznawanych za bezpieczne aż po te, które teoretycznie niosą za sobą większe ryzyko, jeśli nie wie się, co faktycznie się robi.


06.05.2024
7
Ten artykuł ma już 7 komentarzy.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.

Kolejna spółka zagraniczna w portfelu DIVZ

Na początek napiszę o kilku logicznych faktach, których nieraz trudno doświadczyć na naszym rynku. Jeżeli spółka zarabia, to powinna mieć tendencję do dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Coś z gotówką w końcu musi zrobić, gdyż jest stałe kumulowanie jest nieefektywnym wykorzystaniem kapitału i zarząd jest z tego rozliczany.


23.02.2022
0
Ten artykuł ma już 0 komentarzy.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.