Akcje Stalexport

10.05.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Nie ma chyba drugiej takiej spółki na GPW, która byłaby podobna do Stalexport. Spółka jest oczywiście rentowna w tym momencie. Dzieli się zyskami. Ale organicznie chyba nigdy więcej nie urośnie.

Zdrowy biznes wedle założeń to biznes ekspansywny. Taki, który może się rozwijać. Zdobywać nowy rynek dzięki nowym produktom, bądź powiększać pulę klientów na dotychczasowy produkt. Stalexport jako spółka, o której rozmawiamy, jest zarządcą autostrady A4 pomiędzy Krakowem, a Katowicami. Przez kierowców ten odcinek z reguły jest szczerze znienawidzony przez częste korki na bramkach i permanentne remonty. Jeszcze te ceny za przejazd, które jak się okazało, mogą być jeszcze większe, bo koncesja na to zezwala. Tyle drobnych uwag.

Stalexport może więcej zarabiać właściwie pod dwoma warunkami. Jeżeli zwiększy się ilość osób jeżdżących autostradą (niezależny od STX czynnik), oraz jeżeli zwiększy się cenę za przejazd. Cena jest już czynnikiem zaporowym (nieakceptowalnym przez kierowców), dlatego pozostaje liczyć na większą ilość klientów.

Nie wiem, czy Czytelnicy wiedzą, że umowa koncesyjna została zawarta na 30 lat. Było to 15 marca 1997 roku, co oznacza, że 15 marca 2027 roku Stalexport straci koncesję na obsługę tego odcinka autostrady. Tym samym zniknie jedyne znaczące źródło dochodu dla tej spółki. Co więcej, umowa koncesyjna zawiera konkretne zapisy, które mówią o tym, że zwrot autostrady winien nastąpić w stanie określonym koncesją (wyremontowana i o określonych parametrach). Już teraz mówi się zatem o tym, że dla Stalexportu w perspektywie najbliższych lat oznacza to znaczący wzrost kosztów. To są moim zdaniem powody tego, że spółka nie jest w stanie zacząć znaczącego trendu wzrostowego.

Za kilka lat istnieje bardzo realna perspektywa zniknięcia dochodów spółki (o ile nie nastąpi tutaj jakakolwiek reorganizacja), co właściwie oznacza jej koniec. Włosi, którzy są znaczącym udziałowcem, już teraz sugerują możliwość sprzedaży akcji, co daje nam przypuszczenie, że nie wiążą z tą spółką żadnych planów rozwojowych. To jest też powód braku zainteresowania z naszej strony tą spółką.