Analiza Allegro

04.08.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

O spółce Allegro wypowiadaliśmy się już wielokrotnie, wskazując przede wszystkim na ilość akcji w obrocie. Jest ich dokładnie 1 056 904 853 sztuki, a więc ponad miliard. Oznacza to, że aby Allegro (akcje Allegro) osiągnęło przynajmniej złotówkę przychodu na akcję, musi dokonać sprzedaży swoich usług na poziomie przeszło miliarda zł. Czy jest to dużo, czy nie, spróbujemy ocenić na podstawie bieżących przychodów, ich prognoz sporządzonych przez analityków oraz samego zachowania wolumenu i ceny.

Prognozy z serwisu BiznesRadar.pl

Prognoza dla akcji Allegro
Prognoza dla akcji Allegro
  • Przychody wedle prognozy sporządzonej przez 4 analityków, wskazują na wzrost przychodów mniej więcej o 15% w 2024 roku względem 2023 roku i mniej więcej o kolejne 15% w 2025 roku względem 2024 roku. Mamy zatem tendencję rosnącą o całkiem przyzwoity poziom.
  • Prognoza wskazuje, że w 2023 roku spółka osiągnie zysk netto na poziomie 790 mln zł (co daje jakieś 75 groszy na akcję). W przypadku wypłaty dywidendy za rok 2023 w 2024 roku na poziomie 50% zysku netto, moglibyśmy liczyć na ok. 37 groszy dywidendy, co przy obecnej cenie 34 zł, dałoby stopę dywidendy na poziomie lekko ponad 1%. Nie jest to imponująca wartość.
  • Jeżeli analogiczne wyliczenia policzyć dla roku 2025, otrzymamy 2 zł zysku na akcję. Dla wypłaty na poziomie 50% i obecnej ceny, dywidenda nie przekroczy 3%. Widzimy zatem, że mimo całkiem imponujących przychodów i osiąganego zysku netto, trudno traktować Allegro jako wiodącą spółkę dywidendową. Problemem jest ogromna ilość akcji w obrocie.

Ocena wolumenu na wykresie Allegro

Bardzo ciekawie prezentuje się to, co widać na wolumenie w skali miesięcznej.

Analiza akcji Allegro - wykres giełdowy
Analiza akcji Allegro – wykres giełdowy

Ruch od dołka, gdzie powstała świeca młot, inicjująca początek korekty (rekordowy względem tła wolumen), odbył się na wolumenie o malejącej tendencji. W szczytowym momencie ruchu pojawiła się świeca spadająca gwiazda, która jest mocnym akcentem podażowym. Innymi słowy – w dołku był popyt, który rozpoczął ruch wzrostowy, zaś w szczycie wylała się podaż. Ruch o malejącym wolumenie jest oczywiście korektą w trwającym spadku (inaczej należałoby stwierdzić, gdyby wolumen na tym ruchu był rosnący).

Wnioski końcowe

Zastanówmy się, co może sprawić, aby cena Allegro wydawała się dla przeciętnego inwestora atrakcyjna? Dla mnie byłby to poziom, który gwarantowałby mi otrzymanie dywidendy na poziomie przynajmniej 5%, gdzie jej wzrost w kolejnym roku powiększyłby się o 15-20%. Świetna sprawa.

Gdyby Allegro wedle powyższych wyliczeń wypłaciło w 2024 roku 37 groszy dywidendy na akcję i to miałoby stanowić 5% ceny akcji, to właściwym poziomem cenowym dla akcji Allegro, byłby obszar ok. 7,5 zł za akcję. Wydaje mi się, że rynek rysując na wykresie tę konkretną sekwencję wolumenową (malejący popyt i wejście podaży w szczycie) wskazaną dysproporcję dostrzega.

Ponieważ w tym wpisie nie zajmuję się prognozowaniem przyszłości (nie mam przecież kuli, która przyszłość pokazuje), a jedynie oceną wolumenu i twardych wskaźników finansowych, oceniam wprost, że Allegro jeszcze długo pozostanie poza moim zainteresowaniem.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.