Analiza Clorox

01.07.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Clorox to firma produkująca szerokie spektrum dóbr konsumenckich. Są to m. in. środki czystości, proszki do prania, detergenty, ale także witaminy, pasty do zębów i płyny do płukania ust. Jak widać, to naprawdę szeroka oferta produktów, która daje firmie mocną pozycję na rynku. Im więcej powszechnie używanych produktów ma w portfolio spółka, tym stabilniejszy jest biznes i łatwiej skalować przychody i zyski. To świetna baza dla spółki dywidendowej.

Profil Clorox

Spółka ma siedzibę w Oakland, zatrudnia ok. 9000 pracowników, a jej kapitalizacja na dzień dzisiejszy to ok. 17 mld dolarów. Nie jest to wiec szczególnie duża firma jak na standardy rynku amerykańskiego. Konkurencyjny PG ma kapitalizację ok. 345 mld dolarów i zatrudnia 101 tys. pracowników, a Colgate to 67 mld USD i 33,8 tys. pracowników.

Czy zatem spółka jakoś szczególnie wyróżnia się na tle sektora? Zacznijmy analizę od kilku podstawowych wskaźników.

PEG

To wskaźnik C/Z uzupełniony o tempo wzrostu spółki. Najlepszy jest wtedy, gdy schodzi poniżej 1, co wskazuje na niedowartościowanie ceny akcji względem szybkości rozwoju biznesu. W przypadku Clorox mamy aż 24 punkty, co nie daje nam żadnej przewagi na tle sektora. Cena akcji jest znacznie powyżej dynamiki wzrostu spółki, co zwiększa ryzyko dostosowania w przyszłości (spadku kursu akcji).

ROIC

Wskaźnik rentowności kapitału ważony zadłużeniem wynosi ponad 20%. To bardzo dobry wynik, szczególnie w zestawieniu z ważonym kosztem kapitału na poziomie 2,5%. Nie wiem, jakim cudem spółka ma tak mały WACC.

Cash flow

Clorox przepływy pieniężne
Clorox przepływy pieniężne

Tu raczej jest bezpiecznie mimo widocznego spadku w ostatnich dwóch okresach. Ważne, że nie mam ujemnych przepływów pieniężnych.

Zadłużenie

Jeden z najważniejszych parametrów dla spółki dywidendowej. Im mniejszy dług, tym bezpieczniejsza spółka i dywidenda. Nie trzeba bowiem gromadzić gotówki na obsługę i redukcję zadłużenia.

Clorox zadłużenie i gotówka
Clorox zadłużenie i gotówka

Niestety zadłużenie CLX rośnie znacząco przy kurczących się zapasach gotówki. To jest dość niebezpieczne zjawisko, które może wpłynąć negatywnie na dynamikę wzrostu dywidendy w kolejnych latach.

Wycena metodą DCF

Model DCF Gurufocus niestety potwierdza nam wnioski płynące z PEG. Spółka jest bardzo przewartościowana względem fair value i tempa rozwoju.

Clorox wycena DCF
Clorox wycena DCF

Innym sposobem oceny wartości spółki giełdowej może być kalkulacja wartości wewnętrznej. Tutaj też bazą są przyszłe zyski.

Analiza wykresu

Skoro DCF pokazuje wartość godziwą ok. 59 $, sprawdźmy, czy na wykresie przy tej cenie jest coś ciekawego. Okazuje się, że okolice 63,6 $ to wsparcie LTTM z 2013 roku (1). Trudno teraz oszacować, czy kurs akcji spadnie tak nisko, patrząc na skalę przeceny od szczytu.

Clorox analiza wolumenu
Clorox analiza wolumenu

Bliżej jest dołek LTTM na ok. 96 $ i to bardzo realna cena do osiągnięcia w 2022 roku. Przy tym kursie stopa dywidendy wyniosłaby ok. 4,8%. To już solidna dywidenda, ale spółki w portfelu z powodów fundamentalnych (szczególnie zadłużenia) raczej nie będą miał.