Czy Stalprodukt to inwestycja długoterminowa?

31.01.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Selekcja spółek na długi termin jest trudna dlatego, ponieważ na rynku jest niewiele spółek bez jakichkolwiek skaz. Brak skaz oraz rozwój spółki na rynkach rozwiniętych wprost będzie się przekładał na jej wzrost wyceny giełdowej.

A jeżeli spółka posiada wady? Naturalnie przełoży się to w długim terminie na wahanie ceny rynkowej. Kurs akcji w jakimś stopniu zawsze będzie odzwierciedlać to, co dzieje się w samej spółce.

Przykład Stalprodukt

Zobaczmy na wykres spółki Stalprodukt:

Wykres Stalprodukt
Wykres Stalprodukt

W okresie od początku pandemii do dzisiaj cena akcji urosła z niespełna 100 zł do ok. 290 zł obecnie. Na wykresie możemy doszukać się impulsów wzrostowych. To warunkuje pytanie, czy mamy obecnie do czynienia z hossą (jej początkiem), czy falą C korekty.

Finanse Stalprodukt

Aby spróbować to ocenić, postarajmy się zobaczyć na to, co wpływa na zarobki tej spółki. Profil spółki informuje, że Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych.

Mamy coś, co zaczęło mieć wzięcie podczas przerwanych łańcuchów dostaw oraz obecnie, kiedy rynek wschodni został zamknięty. Spółce mocno sprzyjały lata 2021-2022.

Analiza finansowa Stalprodukt
Analiza finansowa Stalprodukt

Wedle prezentowanych wyników, spółka zanotowała mocny spadek przychodów w 2020 roku, jednakże już w 2021 roku przychody gwałtownie wzrosły. Za rok 2022 przychody powinny być wyższe o 23%, ale już zysk netto może spaść z 528 na 502 mln zł.

Zauważmy, że dopiero przy takich parametrach (ułatwienie rynkowe dla spółki ze względu na zerwane łańcuchy dostaw i wojnę) spółka zdołała wyprowadzić ROIC znacznie powyżej zera. Zdołała również znacząco zredukować zadłużenie, co obniży jej koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółka posiada gotówkę w kasie i wydaje się, że wyszła na plus.

Czy Stalprodukt to dobra inwestycja?

Pytanie, czy taką spółką się zainteresować jako długoterminową inwestycją. I tak i nie. Jeżeli kierunek zachodni dla wschodnich produktów nadal będzie zamknięty, to spółka będzie działała w środowisku mniejszej konkurencji. Do tego więc czasu spółka będzie mieć możliwość rozwijania się i zdobywania udziałów rynkowych. Jeżeli jednak ponownie otworzy się w pełni handel ze wschodnimi dostawcami, spółka zapewne stopniowo może zacząć tracić swoją pozycję.

W ten czas wejdzie jednak z niskim zadłużeniem i możliwością konkurowania ceną. To może ograniczyć jej wzrost w czasie. Na osobną dyskusję zasługuje ROIC na poziomie 10%. Czy to dużo i czy to wystarczający zapas przy braku przyszłej przestrzeni do podnoszenia cen, aby utrzymać go na poziomie, który zapewnia spółce zarobki. Wydaje mi się, że niekoniecznie.

Podsumowanie

Inwestor, który ma możliwość wyboru dowolnej spółki, nie powinien kierować się sentymentami. Najważniejsze, czy spółka jest dobra i ma zdolność do zarabiania pieniędzy w długim terminie. Tutaj mamy odpowiedź jasną. W krótkim terminie tak, w długim już niekoniecznie.