Czempioni, arystokraci i pretendenci

25.07.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

W ramach projektu BAB, który wystartował 1 lipca i którego celem jest budowa rosnącego dochodu pasywnego na rynku amerykańskim i brytyjskim, mamy listę aż 370+ spółek dywidendowych. Z tej grupy spółek będziemy wybierać te, które wejdą do portfela amerykańskiego. Jedna spółka już tam jest. Docelowo planujemy do 15 spółek amerykańskich.

Spółki dywidendowe w USA można podzielić na grupy w zależności od stażu wypłacania dywidend, ale tez kilku innych kryteriów. Zasadniczo wyróżniamy 3 główne grupy: arystokraci, czempioni i pretendenci. Warto wiedzieć nieco więcej na ich temat.

Arystokraci

To chyba najbardziej popularna grupa. Należą do niej największe pod względem kapitalizacji i stażu wypłacania dywidendy spółki. Na koniec czerwca 2022 w tej grupie jest 65 spółek. By znaleźć się wśród arystokratów, spółka musi spełnić dość ostre 3 kryteria.

Dywidendowi arystokraci
Dywidendowi arystokraci

Arystokrata musi być w indeksie SP500, wypłacać rosnącą dywidendę przez min. 25 lat i mieć kapitalizację min. 3 mld $ oraz średnie dzienne obroty na poziomie min. 5 mln $ za ostatnie 3 miesiące.

Jak widać sam fakt przynależności do tej grupy daje nam pewność co do płynności spółki i regularności wypłacania rosnącej dywidendy przez ćwierć wieku. O tyle mniej mamy pracy przy selekcji spółek do naszego portfela.

Są jednak i minusy. Spółki te są na tyle popularne i pożądane przez inwestorów i instytucje, że zwykle trzymają cenę, a co za tym idzie mają relatywnie niską aktualną stopę dywidendy. Przykładowo spółka DOVER, która wypłaca dywidendę od 66 lat (!), ma stopę dywidendy na poziomie 1,55% i dynamikę jej wzrostu niecałe 3% za ostatnie 5 lat. Jednak już GPC, która wypłaca dywidendę również 66 lat, ma stopę dywidendy 2,5% (niemal 2-krotnie wyższą niż SP500) przy dynamice 5-letniej prawie 5%.  Bardzo podobnie do GPC prezentuje się kolejna spółka z podium, czyli znane wszystkim Procter & Gamble.

W przypadku rynkowych przecen, polowanie na spółki dywidendowe w pierwszej kolejności proponuję zacząć od arystokratów.

Czempioni

Druga grupa to prawie arystokraci, ale nie spełniają kryterium 1 i 3. To oznacza, że nie są w indeksie SP500 (ale mogą być) i/lub nie spełniają kryterium płynności i kapitalizacji.

Ponieważ każdy arystokrata spełnia też kryterium bycia czempionem, lista tych ostatnich zawiera również tych pierwszych. 65 spółek będzie więc obecnych na obu listach. To znacząco rozszerza nasz wybór. Wśród czempionów można znaleźć spółki z wyższą stopą dywidendy i dynamiką jej przyrostu, ale trzeba dobrze zbadać fundamenty.

Pretendenci

Trzecia grupa obejmuje spółki, które wypłacają dywidendę min. 10 lat. To już dobry sygnał, wskazujący na stabilność finansową, siłę spółki i potencjał wzrostu. Wiele tych spółek za 15 lat przeskoczy do grupy czempionów. Bardzo często są to spółki z bardzo wysoką dynamiką wzrostu dywidendy.

Na liście pretendentów są też arystokraci i czempioni, dlatego wybierając spółki warto sobie zrobić jakieś rozróżnienie pomiędzy grupami. Zdecydowanie jednak warto dać szanse pretendentom, bo możemy w ten sposób kupić w dobrej cenie przyszłego arystokratę. Jeśli mamy horyzont inwestycyjny min. 10+ lat, to wydaje mi się to efektywną strategią.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.