Czy Apple jest dzisiaj wysoko wyceniany?

21.07.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

W jaki sposób móc sensownie ocenić to, czy Apple dzisiaj jest zbyt drogie, a może za tanie? Faktem jest, że inwestorzy starają się podjąć racjonalną decyzję. I również w tym przypadku ważą to, ile faktycznie dzisiaj są warte akcje i czy inwestor, który za rok będzie chciał zakupić akcje Apple, będzie za nie skłonny zapłacić więcej.

Jak oceniamy, czy spółka jest droga czy tania?

Przyznam, że dość trudno będzie tutaj o w pełni sprawiedliwą ocenę. Nie ma bowiem (przynajmniej nie znalazłem) żadnych prognoz, które pokazywałyby skalę przyszłych przychodów Apple. Mogę natomiast zbadać to, ile dzisiaj trzeba zapłacić za jedną akcję Apple i ile faktycznie dostaje się sprzedaży dolarów na jedną akcję.

Wskaźnik P/S

Wskaźnik P/S (cena do sprzedaży) dzisiaj kształtuje się na poziomie 8 i jest w okolicach rekordowych poziomów. Oznacza to, że płacąc za akcję 193 dolary, Apple na dzień dzisiejszy jest w stanie wygenerować 24 dolary sprzedaży. Można na tę wartość popatrzeć inaczej. Dzisiaj każda akcja generuje 12% przychodu z wartości, którą wydamy na akcję (24/193).

Nie jest to dużo, ale też weźmy pod uwagę to, co widać jako pomarańczowy kanał wzrostowy. Bywały bowiem okresy, kiedy akcje rzeczywiście były tanie, a było to wtedy, kiedy wskaźnik P/S miewał wartość poniżej 4. To oznacza, że dzisiaj akcje są przynajmniej o 50% droższe, aniżeli bywały wyceniane w przeszłości w stosunku do tego, co otrzymujemy w sprzedaży na jedną posiadaną akcję.

Analiza akcji Apple
Analiza akcji Apple

Mimo tego widzimy, że akcje Apple są na nowych maksimach cenowych, a to oznacza, że albo rynek się myli i za drogo wycenia akcje (przypomnę, że Warren Buffet jest tutaj największym inwestorem/udziałowcem) ALBO będziemy świadkami spektakularnych wzrostów przychodów spółki (co uzasadni obecny wzrost w przyszłości). To drugie schłodzi wskaźnik P/S w stosunku do dzisiejszej ceny. Patrząc tylko i wyłącznie na przychód na akcję, stwierdzam, że jest za drogo.

Apple jest bardzo rentowną spółką

Analiza finansów Apple
Analiza finansów Apple

Zauważmy, że na tym etapie Apple nadal posiada fenomenalną wręcz zdolność do powiększania przychodów. W stosunku do tego, co widzieliśmy przykładowo w roku 2020, do 2022 roku przychody zwiększyły się o ok. 125 mld dolarów, czyli o ponad 1/3. Jednak akcje nie wzrosły od tego czasu o 1/3, ale prawie 2-krotnie. Tempo wzrostu ceny akcje jest większe niż wzrost przychodów i to samo potwierdza wskaźnik P/S.

Spółka regularnie płaci dywidendę, a ROIC posiada na poziomie większym niż 30%. To wszystko są fenomenalne wartości. Znając życie, inwestorzy postrzegają Apple jako spółkę wybitnie dobrą, ale przepłacają za nią w tej chwili przynajmniej o kilkadziesiąt procent. Potwierdza to również model Gurufocus:

Wycena Apple
Wycena Apple

Analiza wykresu Apple

Mam takie wrażenie, że cena akcji w najbliższych miesiącach podda się przecenie i jakoś się urealni, albo kurs akcji wejdzie w konsolidację, czekając na to, aż kolejne przychody uzasadnią bieżącą wycenę. A co dzieje się na wykresie?

Analiza wykresu Apple
Analiza wykresu Apple

Podczas wzrostu ceny akcji widzimy malejący wolumen, ale bez akcentu kończącego. To też całkiem ciekawa sytuacja. Wraz z coraz wyższymi cenami widać coraz niższe zaangażowanie kupujących, ale nie ma nigdzie żadnych akcentów podażowych (wolumenów blokujących).

Podsumowanie

Wydaje mi się więc, że rynek w pewnym momencie powie dość, ale nie podda się jakiejś spektakularnej przecenie. Pewnie cena zejdzie gdzieś w rejon korekty, obserwowanej od 2022 roku, szukając równowagi w okolicach 150 dolarów. Jeżeli przychody w dalszym ciągu będą rosnąć, to będą obniżać wartość wskaźnika P/S. Z jednej strony może nam więc wzrosnąć sprzedaż, z drugiej strony może się skorygować cena. To zaś urealni bieżącą wycenę i ponownie może zachęcić inwestorów do kupowania akcji, wyzwalając kolejną falę hossy.