Sprawdź prognozy dla amerykańskich akcji

20.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan
prognozy cenowe akcje

Istotnym parametrem przy analizie akcji są prognozy cenowe. Polska giełda jest ułomna nie tylko w kontekście obecnych na niej spółek, które są w przeważającej większości lokalnymi biznesami. Bez szansy na globalizację nie ma mowy o przyciąganiu kapitału, nie wspominając już o wypłacaniu rosnącej dywidendy przykładowo przez 50 lat. GPW jest niestety również bardzo skromnie wyposażona w narzędzia do analizy spółek.

Rzetelne prognozy kluczem do zysku

Jedną z najważniejszych rzeczy w inwestycjach w akcje jest w mojej ocenie dostępność rzetelnych i cyklicznie rewidowanych prognoz. Mam na myśli nie tylko prognozy finansowe w zakresie przychodów i EPS, ale również prognozy cenowe. Te drugie są sporządzanie w oparciu o te pierwsze, bo ruch ceny akcji jest dyskontowaniem rozwoju biznesu w długim terminie. I właśnie takiego narzędzia dla polskich spółek mi brakuje.

Poniżej masz przykład projekcji cenowej dla akcji Coca-Cola:

Prognozy cenowe Coca-Cola
Prognozy cenowe Coca-Cola

Takim narzędziem jest niedawno wprowadzona przez serwis Gurufocus zakładka Estymacje (Estimates). W tej zakładce graficznie mamy przedstawione prognozy dla kursu akcji w kolejnych 12 miesiącach. Mamy medianę projekcji cenowej, wartość maksymalną i minimalną oraz przesunięcie względem bieżącego kursu akcji.

Coca-Cola projekcja
Coca-Cola projekcja

Według mnie to doskonałe uzupełnienie analizy akcji w ramach wstępnej selekcji (filtrowania) spółek. Bardzo szybko można w ten sposób przeskanować większą ilość walorów, wyłapując te, które mają Upside. Jeśli z kolei analitycy prognozują spadek kursu względem bieżącej wartości, to mamy Downside. Tych spółek nie biorę pod uwagę.

Połącz projekcję cenową z analizą fundamentalną

Powyższe estymacje możesz bardzo fajnie połączyć z innymi filtrami, by szybko ocenić, czy warto dane akcje dalej analizować. Osobiście lubię skupić się na kilku bazowych parametrach:

 • Prognozy przychodów/EPS – zakładka Summary
 • ROIC, przychody/zysk, cash flow – zakładka Summary
 • Relacja długu do gotówki – zakładka Summary
 • Projekcje analityków – zakładka Estimates
 • Dywidendy (wskaźnik wypłaty, dynamika, wzrostu, stopa dywidendy) – zakładka Dividends
 • Relacja P/S względem kursu, przychodów i prognozowanych przychodów – zakładka Interactive Charts

Jeśli wszystko Ci gra wg przykładowego schematu:

 • Prognozy przychodów/EPS – dodatnie, a przynajmniej jeden z parametrów 2-cyfrowy
 • ROIC, przychody/zysk, cash flow – wysoki ROIC, rosnące przychody i zyski oraz CF
 • Relacja długu do gotówki – brak gwałtownego wzrostu zadłużenia, względnie wysoki poziom gotówki do długu
 • Projekcje analityków – Upside najlepiej +10% lub więcej
 • Dywidendy (wskaźnik wypłaty, dynamika, wzrostu, stopa dywidendy) – wskaźnik wypłaty <0,65, dynamika 2-cyfrowa, stopa wyższa od SP500
 • Relacja P/S względem kursu, przychodów i prognozowanych przychodów – dyskonto P/S względem przychodów, prognozowanych przychodów i kursu akcji

to możesz przejść dla szczegółowej analizy takiej spółki.

Podsumowanie

Takich narzędzi brakuje mi dla polskich akcji w jednym miejscu. Bizneradar ma prognozy, ale nie dla wszystkich polskich spółek. Często sporządza je przykładowo tylko 1 analityk, co znacznie zmniejsza ich wiarygodność. Jeśli chciałbym mieć DCF, to muszę go sam policzyć, bo takiego narzędzia BR nie udostępnia.

Podobnie jest z dynamiką wzrostu dywidendy, co jest banalnie proste do wdrożenia, bo dane o dywidendzie są dla każdego roku dostępne. Wystarczy dołożyć kolumnę z prostą formułą. W praktyce muszę zbierać informacje z kliku różnych źródeł, co zabiera czas i łatwiej wtedy o błędy.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.12.2023 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +76% / Emerytalny +148% / Dywidendowy +71%
TOP 5 spółek: Shell +185% / Rokita +164% / DOM +105% PEO +112% NVIDIA +170%