Czym są wolne przepływy pieniężne (FCF)?

27.10.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

W analizach finansowych spółek dość często posługujemy się terminem wolnych przepływów pieniężnych (Free Cach Flow – FCF). Warto wiedzieć, czym są i jak się z nich korzysta.

Czym jest FCF?

Wolne przepływy pieniężne to w uproszczeniu nadwyżki/niedobory finansowe, powstające w wyniku prowadzenia przez firmę działalności. Pomagają ocenić efektywność podejmowanych decyzji w spółce. Aby to zrobić, trzeba wolne przepływy pieniężne zdyskontować średnim ważonym kosztem kapitału.

Gdzie znajdziemy wolne przepływy pieniężne?

Jeśli chcemy analizować spółkę polską, możemy skorzystać z serwisu Biznesradar. W dziale Analiza Finansowa mamy sprawozdania, w tym przepływy pieniężne. Na samym końcu znajdziemy właśnie kategorię FCF. Tak to wygląda na przykład dla spółki PKN:

Wolne przepływy pieniężne FCF
Wolne przepływy pieniężne FCF

Na wykresie widać, że PKN w dwóch ostatnich 12-miesięcznych okresach wypracował dodatnie wolne przepływy pieniężne. Wygenerował tym samym nadwyżkę finansową.

W przypadku zagranicznych spółek polecam skorzystać z serwisu Gurufocus. Wolne przepływy pieniężne znajdziemy w podsumowaniu (Summary), również w formie wykresu. Poniżej FCF dla spółki Microsoft.

Wolne przepływy pieniężne FCF
Wolne przepływy pieniężne FCF

Co opisują FCF?

Celem każdej spółki jest rentowność, czyli generowanie zysku, ale spółki giełdowe mają jeszcze za cel zwiększanie wyceny finansowej poprzez wzrost kapitalizacji rynkowej.

Zgodnie z definicją, wolne przepływy pieniężne dodatnie to po prostu nadwyżka finansowa po wszelkich operacjach i potrąceniach. W żadnym razie nie należy ich utożsamiać z operacyjnymi przepływami pieniężnymi.

Do czego służą?

Mamy dwie podstawowe funkcji FCF:

1. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – wiadomo, że lepsza nadwyżka niż niedobór i w tym kontekście interesują nas dodatnie wartości FCF i do tego rosnące w czasie.

2. Baza modeli wyceny w instytucjach finansowych – FCF są używane w modelach ekonometrycznych, w tym w modelu DCF, który może bazować na zysku na akcję lub właśnie na wolnych przepływach pieniężnych. Tym samym FCF staje się istotny na przykład dla spółek wzrostowych.

Wycena modelem DCF może się znacząco różnić dla EPS i FCF. Poniżej wrzucam przykład Microsoft, gdzie wycena na bazie EPS z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych jest znacznie wyższą od bazującej na FCF. To prowadzi do zupełnie odmiennych wniosków i decyzji inwestycyjnych.

Model DCF w wycenie akcji
Model DCF w wycenie akcji

Model DCF bazujący na zysku na akcję pokazuje nam niewielkie dyskonto kursu akcji Microsoft względem wartości godziwej (243$).

Model DCF w wycenie akcji (FCF)
Model DCF w wycenie akcji (FCF)

Zmieniając zysk na akcję na FCF uzyskujemy znacznie niższą wycenę na poziomie ok. 148$. W takim układzie nie patrzymy na żadną okazję inwestycyjną, ale na spore przewartościowanie kursu na poziomie ponad 56%.

Wnioski końcowe

Analiza wolnych przepływów pieniężnych jest niezbędną informacją dla każdej firmy chcącej obliczyć swoją wartość. Dodatkowo pomaga nam ustalić cenę akcji spółki, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na atrakcyjność dla przyszłych inwestorów.

Z praktycznego punktu widzenia zasadne wydaje się szukanie spółki, gdzie wycena modelem DCF na bazie zysku na akcję i FCF jest zbliżona, jednocześnie pokazując dyskonto kursu min. 30% względem wartości obliczonej modelem.


Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.