Microsoft akcje

Czym są wolne przepływy pieniężne (FCF)?

W analizach finansowych spółek dość często posługujemy się terminem wolnych przepływów pieniężnych (Free Cach Flow – FCF). Warto wiedzieć, czym są i jak się z nich korzysta.


27.10.2022
0