Jak zbudować wysoki dochód pasywny?

22.04.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Problem z inwestowaniem w spółki dywidendowe ja dla wielu inwestorów mentalnie nie do przejścia. Mam na myśli odroczenie nagrody w czasie. Wehikuł inwestycyjny, oparty o rosnące i reinwestowane dywidendy, rozpędza się dopiero ok. 8-9 roku inwestycji przy założeniu dobrego doboru spółek. Do tego momentu musimy systematycznie i cierpliwie czekać, dokupywać akcje po wypłacie dywidendy, może okazjonalnie dopłacać środki do rachunku, by kupić więcej akcji.

Pogoń za szybkim zyskiem

Wielu inwestorów nie chce tyle czekać. Jednocześnie zestawia taki model inwestowania z wizją szybkiego zysku na Forex lub giełdzie. Gorliwie podtrzymują tę wizję brokerzy, kusząc obietnicami wielkich zysków z inwestycji na Forex i/lub w kryptowaluty. W porównaniu do cierpliwego inwestowania w spółki dywidendowe przez 10-20 lat, by kiedyś otrzymać roczną stopę zwrotu w dywidendzie rzędu 20-50% startowej inwestycji, szybki zysk jest dużo bardziej atrakcyjny.

Czy uwzględniłeś ryzyko?

Niestety zmienną w tym równaniu, którą mało kto bierze pod uwagę, jest ryzyko. Przy dywidendach i dobrych spółkach, które rozwijają się od kilkudziesięciu lat i przez taki okres płacą rosnącą dywidendę, ryzyko porażki jest bardzo małe i zmniejsza się jeszcze w czasie. Dlaczego ryzyko spada? Bo zwykle takie spółki stabilnie zyskują na wartości. Mamy kombinację rosnącego kursu akcji i rosnącej dywidendy. W pewnym momencie zwrot z kapitału przekracza początkową inwestycję i nasze ryzyko zostaje zredukowane do zera. Do tego dużo mniej emocjonalnie podchodzimy do inwestycji, a nasze działania są bardziej przemyślane. Nie zjada nas stres i śpimy spokojnie.

Spekulacja na zmienności ceny

Jeśli spekulujemy i koncentrujemy się wyłącznie na zmienności, a do tego jeszcze dołożymy lewar, to z czasem nasze ryzyko rośnie. Tak właśnie działa prawdopodobieństwo. Jeśli uda nam się zrobić na Forex pod rząd przykładowo 50 udanych zagrań, to każde kolejne przybliża nas nieuchronnie do porażki. Tym bardziej dotkliwej, że taki ciąg sukcesów buduje w inwestorze rosnące poczucie własnej wartości i upewnia w tym, że jest doskonałym traderem, który ogrywa rynek. Zaczyna zwiększać stawkę i gra bardziej agresywnie, co jeszcze bardziej podnosi ryzyko. Kiedy przychodzi pierwsza strata, jej skala może pozbawić go większości (ekstremalnie całości) kapitału. Znamy takie przypadki również na polskiej scenie traderskiej.

Potęga reinwestowania dywidend

Czy aby na pewno strategia inwestowania w dywidendy to strata czasu i kapitał pracuje mało efektywnie? Zdecydowanie się z tym stwierdzeniem nie zgadzam i zaraz to udowodnię. Wykorzystam do tego celu kalkulator, który znalazłem na jednym z zachodnich serwisów.

Kalkulator reinwestowania dywidend

Zaczynamy od kwoty 2000$ (100 akcji po 20$). Inwestujemy przez 20 lat. Przyjmujemy założenie, że początkowa stopa dywidendy wynosi 3%. To realna stopa dywidendy w 2022 roku dla akcji amerykańskich. Dla uproszczenia wypłata dywidendy jest w cyklu rocznym (można ustawić kwartalną wypłatę). Nie dopłacamy do rachunku, ale reinwestujemy dywidendy. Cena akcji rośnie nam średnio 6% rocznie, a dywidenda 10% rocznie. Tymi parametrami można sobie oczywiście dowolnie żonglować, dlatego zachęcam do eksperymentów. Kalkulator uwzględnia nawet podatek od dywidendy. Przyjmijmy 15%, bo tyle mamy teraz w XTB i BOŚ z formularzem W8-BEN.

Przykładowa kalkulacja dywidendy po 20 latach

Przykładowa kalkulacja dywidendy po 20 latach
Przykładowa kalkulacja dywidendy po 20 latach

Inwestując 2000$, po 20 latach mamy na koncie kapitał prawie 27000$ i roczną dywidendę prawie 4500$. To kwota po uwzględnieniu podatku 15% u źródła. Całkowita stopa zwrotu to 1246%, a średnioroczna stopa zwrotu 62%. Przyznacie chyba, że te liczby już robią wrażenie, ale też parametry są dość wyśrubowane.  Zróbmy w takim razie bardziej konserwatywną kalkulację dla konkretnej spółki z naszego portfela DIVZ, czyli 3M.

Wyliczenie dywidendy 3M po 20 latach

Przykładowa kalkulacja dywidendy 3M po 20 latach
Przykładowa kalkulacja dywidendy 3M po 20 latach

Kupując 15 akcji w bieżącej cenie, nasza początkowa inwestycja to ok. 2277$. Aktualna stopa dywidendy to 3,95%. Ustawiłem wypłatę w cyklu kwartalnym, podatek u źródła 15%, spodziewany roczny wzrost dywidendy 3% i wzrost kursu 5%.

Po 20 latach nasz nasza inwestycja w 15 akcji 3M przyniesie nam prawie 14600$ i roczną dywidendę w wysokości 963$, czyli według aktualnego kursu NBP ok. 4103 zł. Dzięki reinwestowaniu dywidend nasz kapitał wzrósł 5,4-krotnie, a nasza średnioroczna stopa zwrotu wyniosła 27%. To lepiej niż benchmark, czyli być indeks SP500, który ma średnią roczną stopę zwrotu (od 1957 roku) na poziomie 10,67%.\

Wyliczenie dywidendy dla Rio Tinto z portfela dywidendowego

Zróbmy jeszcze jedną kalkulację dla innej spółki z naszego portfela dywidendowego DIVZ, czyli Rio Tinto. Ponieważ akcje brytyjskie kwotowane są w pensach, musimy wszystkie kwoty podzielić przez 100. Inwestujemy więc 1142 funty w 20 akcji Rio. Aktualna stopa dywidendy to prawie 5%. Ustawiłem wypłatę półroczną, bo Rio wypłaca w roku dwie dywidendy. Tak przynajmniej rozumiem ten parametr. Podatek u źródła mamy w UK 0%, czyli na konto IKE/IKZE wpada cała dywidenda, która reinwestujemy w akcje. Podbiłem też nieco wzrost dywidendy z 3% do 5%.

Rio Tinto. Dywidenda po 20 latach
Rio Tinto. Dywidenda po 20 latach

Po 20 latach i zainwestowaniu 1142 funtów mamy kapitał w wysokości 14911 funtów i roczną dywidendę 1711 funtów, czyli wg średniego kursu NBP z 21 kwietnia 2022 ok. 9516 zł.

Podsumowanie

Inwestowanie w dywidendy ma głęboki sens, ale wymaga dyscypliny, cierpliwości i czasu. Im wcześniej zaczniemy i jesteśmy w stanie odkładać większe kwoty, tym większy będzie zwrot z kapitału i coroczna dywidenda. Najtrudniej zwykle jest zacząć, bo z czasem widzimy coraz większy sens i efekt naszych działań, gdy kolejne dywidendy zasilają nasz rachunek. Powyższe wyliczenia to tylko kilka przykładów, przy czym końcowy wynik może się okazać znacznie lepszy, jeśli dodatkowo raz w roku dopłacimy do rachunku nawet niewielką kwotę i kupimy nieco więcej akcji. Może się tez zdarzyć, że spółka będzie podnosiła dywidendę szybciej, niż będzie rósł kurs akcji. To pozwoli kupować ich więcej każdego roku za dywidendę. Tym samym nasz wehikuł dywidendowy pojedzie jeszcze szybciej. Tego wszystkim Czytelnikom i naszym Abonentom życzę.