Sygnały kupna na Rafako i Wielton

05.06.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Sekwencja LTTM to podstawowe narzędzie inwestycyjne w naszej strategii. To układ, w którym mamy akumulację w tle na spadku ceny, po niej wybicie ważnego wsparcia lub historyczny dołek i przewagę popytu. Taka sekwencja może być warunkowa lub wysokiej jakości. Warunkowa sekwencja jest wtedy, gdy wzrostowa świeca przewagi popytu ma cień z góry. To oznacza, że można spodziewać się wtórnej fali spadkowej poniżej świecy sygnalnej (wzrostowej).

Dwa rodzaje sygnałów kupna

Czy zawsze wystąpi fala wtórna? Nie zawsze. Zdarzają się przypadki, gdy po warunkowy sygnale kupna kurs ostro wyrywa w górę i już nie wraca. Robi tylko test wolumenowy bez nowego dołka. ma to zwykle miejsce po bardzo silnym spadku, przy dużym wyprzedaniu i po rekordowej akumulacji.

Po zebraniu akcji z rynku na spadku ceny Smart Money muszą już kupować drożej, czyszcząc arkusz z podaży po stronie BID. Kto miał/ma do czynienia FX, wie, co to BID i ASK. Dla niewtajemniczonych BID PRICE to cena sprzedaży, a ASK PRICE to cena kupna.

Wróćmy do naszej sekwencji LTTM. Poniżej wskażę dwa przykłady sekwencji LTTM. Oba sygnały kupna były warunkowe. W jednym przypadku cena jeszcze mocno spadła pod dołek, utworzony przez sygnał. W drugim z kolei pojawił się tylko test wolumenowy.

Sekwencja LTTM na Rafako

Na wykresie tygodniowym od lewej widać dołek LTTM. To historyczny dołek, który niedawno był testowany. Tuż przed dołkiem widzimy akumulację, czyli spadkowe świece z większym wolumenem. Ostatnie trzy świece tego spadku miały już dolne cenie. Szczególnie ciekawa jest mała czerwona szpulka z całkiem sporym obrotem. W tym miejscu lokalnie podaż się wyczerpała.

W pierwszej ramce masz sekwencję LTTM, a dokładnie pierwsza przewagę podaży. To nasz sygnał kupna. Potem zleciała silna fala wtórna (pond 50% przeceny). Kolejna ramka i kolejny sygnał kupna. To nasze okno transakcyjne. Skutkiem akumulacji i przewagi popytu jest silna zwyżka. Ponad 100% zwyżki od dołka robi wrażenie.

Sekwencja LTTM na Wielton

Kolejny wykres to Wielton. Również w układzie tygodniowym na poziomie ok. 3 zł widać przewagę popytu i sygnał kupna. Spójrzmy na wykres z szerszej perspektywy. Dołek LTTM to większa korekta w całej fali wzrostowej.

Pamiętajmy, że wykres czyta się od lewej do prawej, więc najpierw widzimy start fali wzrostowej, po drodze korekty i szczyt. W trakcie spadku cena musi wywalić jeden z dołków korekt w fali hossy, by mówić o dołku LTTM. Nasz był na ok. 2,84.

W tej skali mamy też bardzo silną – rekordową – akumulację akcji na świecy Selling Climax. Zobaczmy teraz na wykresie dziennym sekwencję sygnału kupna.

W ramce jest sekwencja warunkowego sygnału kupna i przewaga popytu. Zwykle jest fala wtórna na nowy dołek, ale tu widzimy tylko test wolumenowy i dalszą zwyżkę. Przy okazji są tez bardzo czytelne świece absorpcyjne i byczy wolumen – cecha szczególna techniki VSA.

Cena i tym razem jest niemal 100% od dołka. Kolejny przykład skuteczności naszej strategii LTTM i samej metody VSA. Warto się jej uczyć i trenować ja na rynku, bo to najbardziej niezawodny sposób wyciągania pieniędzy z rynku.