Whisky na lodzie proszę. Analiza Diageo

19.01.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Analiza Diageo, czyli producenta znanych alkoholi. Po raz pierwszy na naszym blogu pojawia się spółka Diageo. To jedna z lepszych brytyjskich spółek dywidendowych. Jest ciekawą propozycją do portfela dywidendowego. Kupując akcje do IKE/IKZE nie zapłacimy podatku 19%, podobnie jak w przypadku polskich akcji.

O spółce Diageo

Daiego ma spore portfolio znanych marek, które generują przychody spółce. Wśród nich są piwo, wódki, whisky, likiery i rum.

Diageo portfolio marek
Diageo portfolio marek

Oprócz tego Diageo ma udziały w Moet Hennessy (34% udziałów) i 54% udziałów w India’s United Spirits. Spółka sprzedaje swoje produkty w 180 krajach i zatrudnia ponad 30,000 pracowników. Jest to dość młody podmiot. Spółka została założona w 1997 roku, a niektóre jej marki mają historię sięgającą nawet XVII wieku.

Największy udział w sprzedaży produktów spółki mają Stany Zjednoczone, a po nich Europa.

Diageo podział geograficzny sprzedaży
Diageo podział geograficzny sprzedaży

Analiza Diageo: finanse

Wczytując się w raport roczny za 2023, można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. I tak przykładowo sprzedaż netto wzrosła o 10,7%, zysk operacyjny o 5,1%, a zysk na akcję wyniósł 164,9 pensów. O ile EPS był rekordowy, tak dynamika wzrostu przychodów i zysku operacyjnego była niższa niż w 2022 roku. Te dane znajdują się na stronie 33 raportu rocznego.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły nieco ponad 3 mld funtów, a FCF 1,8 mld funtów. Są to niestety wyraźnie słabsze wyniki niż w poprzednim roku (2022). Na szczęście ROIC jest na dobrym poziomie 16,3% (16,8% w 2022 roku).

Z raportu możemy się między innymi dowiedzieć, że spółka dba o różnorodność zatrudnienia. 44% zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich stanowią kobiety. Spółka pilnuje też kwestii odpowiedzialnego zarządzania zasobami i ochrony środowiska – przykładowo co roku zmniejszając emisję dwutlenku węgla (CO2).

Marże, zadłużenie i prognozy

Dość istotne są marże. Przykładowo wyższa marża brutto pokazuje, że firma jest bardziej efektywna w kontrolowaniu bezpośrednich kosztów produkcji. Z kolei marża netto stanowi jednocześnie istotny wskaźnik efektywności operacyjnej firmy, ponieważ uwzględnia wszystkie koszty, związane z działalnością – zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie.

Diageo marże i rentowność
Diageo marże i rentowność

Diageo zdecydowanie nie ma problemu z marżami, co oznacza dość wysoką rentowność prowadzonego biznesu. Niepokoi mnie jednak wysokie zadłużenie w stosunku do stanu gotówki w spółce. Tym bardziej, że wciąż biznesy operują w środowisku wysokich stóp procentowych, co zwiększa koszt obsługi zadłużenia. Wolę, gdy spółka systematycznie schodzi z długu lub przynajmniej go nie powiększa.

Diageo zadłużenie i gotówka
Diageo zadłużenie i gotówka

Prognozy zakładają wzrost przychodów w latach 2024-26 o 3,9% i wzrost zysku na akcję (EPS) ok. 7,8%.

Dywidendy

Spółka na pewno jest stabilnym płatnikiem dywidendy. Nie było redukcji dywidendy od 1998 roku. Mamy też rozsądny wskaźnik wypłaty na poziomie 47% i relatywnie solidną stopę dywidendy 2,9%. Problemem natomiast jest niska dynamika wzrosty dywidendy – nie przekracza 4% średniorocznie w ujęciu 5-letnim.

Diageo dywidendy w czasie
Diageo dywidendy w czasie

Głównym czynnikiem ograniczającym dynamikę wzrostu dywidendy wydają się być wolne przepływy pieniężne, które co jakiś czas mocno spadają. Wyraźnie stabilniej z kolei zachowuje się zysk na akcję.

Analiza Diageo: wolumen

Na wykresie W1 widać silny spadek ceny akcji od szczytu w okolicach 40 funtów. Dzięki temu wyraźnie wzrost stopa dywidendy. Gdy szukałem spółki do portfela brytyjskiego BAB w połowie 2022 roku, analizowałem Diageo i odrzuciłem ją ze względu na niską wtedy stopę dywidendy i dynamikę jej wzrostu. Aktualnie stopa dywidendy jest dużo atrakcyjniejsza, ale wciąż za niska, by zrekompensować jednocyfrową dynamikę jej wzrostu.

Diageo analiza wolumenu (analiza VSA)
Diageo analiza wolumenu. Przewaga popytu i dołki LTTM

Na poziomie pierwszego dołka LTTM ok. 27 funtów widać już pierwszą reakcję popytu. Pojawiła się przewaga popytu na wzrostowej świecy. Uwzględniając jednak jej spread nie wydaje mi się, żeby ten sygnał zainicjował nam falę hossy. Skutkiem może być korekcyjne odbicie.

Jeżeli zwyżka nie skoreluje się z rosnącym wolumenem (byczy wolumen), to trzeba się nastawić na kontynuację przeceny. Możliwe, że kolejnym celem jest niższy dołek LTTM na poziomie ok. 23,28 funta.

Analiza Diageo: podsumowanie

Diageo to jedna z niewielu spółek dywidendowych na LSE (giełda londyńska), spełniająca większość moich kryteriów. Teraz zyskała wyższą stopę dywidendy. Z uwagi na niską dynamikę rocznego wzrostu dywidendy wolałbym jednak kupować te akcje jeszcze taniej.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.12.2023 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +76% / Emerytalny +148% / Dywidendowy +71%
TOP 5 spółek: Shell +185% / Rokita +164% / DOM +105% PEO +112% NVIDIA +170%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.