Ten prosty trik poprawi efektywność wskaźnika C/WK

27.07.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Najpopularniejszym chyba wskaźnikiem analizy fundamentalnej jest C/Z. Na drugim miejscu plasuje się według mnie wskaźnik C/WK. Ten drugi jest o tyle lepszy, że działa w okresie, gdy spółka generuje stratę. W uproszczeniu informuje nas, ile musimy wydać, by kupić 1 zł majątku firmy. Im mniej, tym lepiej dla nas.

We wskaźniku C/WK w liczniku mamy aktualną cenę akcji, a w mianowniku wartość księgową, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania. Ogólnie przyjmuje się, że spółka jest tania, gdy C/WK jest poniżej 1. Im mniejsza wartość C/WK, tym teoretycznie większe niedowartościowanie. Tutaj zwracam uwagę na to, że fakt niedowartościowania spółki mierzony wskaźnikiem C/WK nie daje żadnej gwarancji wzrostu ceny akcji w przyszłości. Powie nam tylko o tym, czy nie przepłacamy za spółkę w stosunku do jej wartości księgowej.

Nie daj się złapać w pułapkę C/WK

Wskaźnik C/WK jest lepszy od C/Z, ale nie jest doskonały. Pułapką jest bowiem wartość księgowa. Jeśli spojrzymy na sprawozdanie finansowe spółki MLS, to zobaczymy, że do aktywów obrotowych wchodzą wartości niematerialne i prawne. Spółki lubią sztucznie pompować ta pozycję, wliczając w nią marki, patenty, licencje i własną wycenę wartości firmy ponad wartość księgową (tzw. goodwill).

 

sprawozdanie finansowe spółki MLS
sprawozdanie finansowe spółki MLS

Zobowiązania MLS na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego wyniosły 232 159 000 zł, natomiast aktywa razem 375 609 000 zł. Wskaźnik C/WK wyniósł 3,91, co oznacza, że za 1 zł majątku spółki musimy zapłacić 3,91 zł. Nie wydaje się to dobra okazją inwestycyjną.

Co się stanie, jeśli wyłączymy z aktywów wartości niematerialne i prawne, które są z roku na rok coraz wyższe? Wartości niematerialne i prawne MLS to 12 198 000 zł. Wyłączając je z aktywów obrotowych (aktywów ogółem) dostajemy wskaźnik C/Z już na poziomie 4,27.

MLS nie ma szczególnie dużego udziału wartości niematerialnych i prawnych w sumie bilansowej, ale nawet udział na poziomie tylko 3,25% obniżył wartość wskaźnika C/WK o 8,43%. Z punktu widzenia spółki to dobry sposób na zaniżenie wskaźnika i zwiększenie swojej atrakcyjności dla inwestorów. Korzyści z pompowania wartości niematerialnych i prawnych jest więcej, bo np. dzięki temu można postarać się o większy kredyt (wyższa wartość aktywów i księgowa firmy) lub pokazać lepszy wynik na koniec roku obrotowego, gdy zarząd walczy o premie. Z punktu widzenia inwestora to jedna z pułapek wartości.