Analiza Alior

10.11.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Analiza Alior: Alior i ogólnie banki mają za sobą świetne 3 kwartały 2023 roku. Duża w tym zasługa cyklu podwyżek stóp procentowych, który mocno podbił przychody i wynik odsetkowy. Prognozy na 2023 rok zakładają 3-cyfrowy wzrost zysku, co potwierdzają projekcje innych banków (przykładowo Pekao). To się może przełożyć na bardzo wysokie dywidendy – tych niestety Alior nie wypłaca. Prognozy na 2024/25 nie są już tak optymistyczne. Czeka nas bowiem prawdopodobnie cykl obniżek stóp, co będzie wyzwaniem dla wyników. Te ostatnie i tak są pod presją ostrych regulacji sektora i podnoszenia wymogów kapitałowych.

Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.