Analiza Synthaverse SA

19.04.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Przyglądam się spółce Synthaverse SA po raz pierwszy na łamach naszego bloga. To mała spółka z indeksu sWIG80 o kapitalizacji ok. 335 mln zł. Zgodnie z profilem działalności zajmuje się biotechnologią.

Przyznam, że nie jestem fanem tego sektora w polskim wydaniu, mając w pamięci Biomed. Synthaverse jest jednak dość popularną wśród inwestorów indywidualnych spółką, dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej.

Analiza finansowa Synthaverse

Mamy rosnące przychody, a sprzedaż za Q4 2023 (4 kwartały) jest rekordowa od 2008 roku.

Synthaverse przychody
Synthaverse przychody

To zdecydowanie zaliczam spółce na plus. Gorzej z zyskiem netto, bowiem spółka zaczęła regularnie zarabiać dopiero w 2019 roku. O ile więc mamy rekordowe przychody, to zysk netto jest na poziomie niższym niż w 2022 roku. Na tym etapie analizy rachunku zysków i strat oceniam, że to w dużej mierze skutek wysokich kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu.

Negatywne tendencje: przepływy pieniężne, rentowność i zadłużenie

Dużo poważniejszym mankamentem są ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i rekordowo ujemne FCF.

Synthaverse FCF
Synthaverse FCF

To oznacza, że mimo wzrostu przychodów i wypracowania zysku, spółka nie jest w stanie generować z tej sprzedaży odpowiedniej ilości gotówki. Z punktu widzenia rentowności również nie mogę przyznać Synthaverse punktów. ROIC jest na poziomie ok. 4,8% przy średniej sektora ponad 7%. Mocno spadły marże – przykładowo marża zysku operacyjnego o 24,4%.

Niepokojący jest również znaczny wzrost zadłużenia – zadłużenie ogólne wzrosło o 63% do poziomu 0,58. To nadal bezpieczny poziom (granica jest na 0,65), ale średnia sektora wynosi 0,36, a tendencja jest negatywna. Spadła płynność we wszystkich kategoriach. Wręcz tragicznie wygląda płynność gotówkowa z wynikiem 0,07 (granica 0,2), ale to mnie nie dziwi przy ujemnych przepływach pieniężnych. Synthaverse zszedł też pod próg Altmana sygnalizujący zagrożenie upadłością – wynik 4,2 dla granicy 5,5.

Spółka nie wypłaca dywidendy. W kontekście prognoz rok 2024 ma się zamknąć wzrostem zysku netto 110% do 10 mln zł, a rok 2025 wzrostem 80% do 18 mln zł. Prognozy sporządził 1 analityk i z duża rezerwa podchodzę do tych projekcji, szczególnie w tak ryzykownym sektorze.

Synthaverse wskaźnik PS
Synthaverse wskaźnik PS

Według odczytu wskaźnik P/S, Synthaverse jest spółką przeciętnie wycenianą i nie znajduje tu pozytywnej asymetrii (odchylenia w dół).

Podsumowując wskaźniki finansowe, to jestem raczej negatywnie nastawiony do Synthaverse i nie chciałbym mieć spółki w swoim portfelu inwestycyjnym.

Analiza wolumenu Synthaverse

Spółka w zasadzie szoruj po dnie. Po dłuższym okresie spadku mamy jednak większe odbicie, które zaczęło się od wyraźnej przewagi popytu i sygnału kupna według naszej strategii LTTM.

Synthaverse analiza wolumenu - formacja WFO
Synthaverse analiza wolumenu – formacja WFO

Na wykresie D1 zaraz po sygnale kupna pojawiła się formacja WFO, której skutkiem była dość silna korekta. Na tamten czas zniosła 61,8% zwyżki od dołka do szczytu WFO. Potem cena ruszyła w górę, ale pojawiły się sygnały dystrybucji akcji. Pierwszy to Upthrust z wysokim wolumenem, a drugi to Buying Climax. Mamy też kolejną formację WFO i teraz pytanie, jaki będzie skutek. To już jest zależne od wolumenu.

Jeśli spadek skoreluje się z malejącym wolumenem, to możemy szukać sygnałów zakończenia korekty, powiązanych ze wzrostem wolumenu. Jaki może być docelowy zasięg zniżki? Pierwszy dołek LTTM jest na ok. 4 zł i niemal idealnie zbiega się ze zniesieniem 61,8%.

Dołek LTTM
Synthaverse dołek LTTM

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.03.2024 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +82% / Emerytalny +175% / Dywidendowy +84%
TOP 5 spółek: Shell +196% / Rokita +179% / DOM +136% / PEO +151% / AMD +117%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.