Analiza giełdowa spółki Mabion (MAB)

23.08.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Rozumienie praw popytu i podaży na rynku jest bezcenne. I być może nie jest takie trudne, jak się wydaje. Trudniejsze jest na pewno zastosowanie tej wiedzy w praktyce, a na pewno trudniejsze, niż narysowanie dowolnej formacji technicznej i stwierdzenie: o, tutaj nastąpi wybicie i trzeba kupić.

Mabion i Novavax

Mabion poinformował, że przygotowania do produkcji antygenu szczepionkowego przeciw COVID-19 we współpracy z Novavax są coraz bardziej zaawansowane. Obecnie spółka finalizuje prace w małej skali laboratoryjnej i przechodzi do etapu uruchamiania dużej skali produkcji.

Taka informacja – przyznamy wszyscy – jest mocna i sugerować może znaczące zyski w przyszłości.

Czy na wykresie widać akumulację?

Jeżeli tak, to z pewnością zobaczymy to wszystko na wykresie, czyli akumulację, brak dystrybucji, a wręcz wyrywanie akcji z rynku. Jeżeli nie, to widocznie rozgrywa się coś zupełnie innego i powinniśmy mieć otwarty umysł na alternatywny scenariusz. Wykres w skali tygodniowej raczej wskazuje nam na rynek niedźwiedzia. Duże wzrosty mogą być mylące same w sobie, jeśli nie będą poprzedzone akumulacją.

Analiza wolumenu Mabion
Analiza wolumenu Mabion

Zauważmy w pierwszej kolejności, że spektakularny wzrost łączony jest z ogromnymi wolumenami. Oczywiście zakupy były tutaj bardzo duże, podobnie jak i realizacja zysków. Problemu nie mają Ci, co sprzedali akcje, bo oni mają gotówkę. Problem mają Ci, co kupili akcje, przynajmniej po wysokich cenach (80+ zł). Obecnie akcje kosztują ok. 67 zł, a duża część rekordowych obrotów mieści się powyżej tego poziomu (67 – 126 zł). Mówiąc wprost większość kupujących wzrost w tle jest na stracie.

Od szczytu zszedł ruch spadkowy. Wolumeny na takim ruchu mogą maleć (korekta) lub rosnąć (wolumen niedźwiedzi). Tutaj wolumeny rosną, więc część osób realizowała straty wraz ze spadkiem ceny. W górę poszło odreagowanie, ale zauważmy, że większe wolumeny ponownie skorelowane są ze szczytowym momencie odreagowania. Znów poleciała dystrybucja.

Niedawno mamy za to kolejny znaczący słupek wolumenu, ale na świecy z małym spreadem. Ktoś postawił duże zlecenia sprzedażowe, które były realizowane, czyli kapitał wciąż ucieka z akcji, korzystając z podbicia kursu lub samemu to podbicie generując w celu pozbycia się aktywów.

Wniosek końcowy

Osobiście, mimo dość pozytywnych informacji płynących ze spółki, dostrzegam bardzo dużo negatywnych sygnałów na wykresie, nie dostrzegając niczego pozytywnego. Rynek moim zdaniem nie rozgrywa pozytywnego scenariusza dla tej spółki.