Czy warto mieć Budimex w portfelu dywidendowym?

15.04.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan
analiza budimex akcje

Rzadko analizujemy spółkę Budimex, ale teraz jest to komponent WIG20, co ma swoje konsekwencje. Przede wszystkim znacznie poprawi się dzięki temu płynność. Fundusze aktywne i pasywne ETF z ekspozycją na WIG20 (szczególnie zagraniczne) muszą mieć teraz akcje Budimex w portfelu. Kapitał zagraniczny inwestuje na GPW głównie poprzez WIG20, więc naturalnie będzie płynął również do Budimexu.

Solidna dywidenda za 2023 rok

Budimex jest solidnym płatnikiem dywidendy. Wypłaca ją regularnie od 2008 roku, choć niestety nie rośnie rok do roku. Rekordową dywidendę wypłaciła za 2021 rok. Było to 38,37 zł na akcję, co dało stopę dywidendy ponad 15%. Problemem jest wysoki wskaźnik wypłaty, którego mediana wynosi prawie 93% za ostatnie 10 lat. Gdyby koniunktura się pogorszyła i Budimex miał problem z utrzymaniem wzrostu przychodów i zysków, przy tak wysokim wskaźniku wypłaty trudno będzie utrzymać dywidendę.

Mamy już rekomendację dywidendy za 2023 rok na poziomie ponad 35 zł (stopa dywidendy 5%) i będzie to druga pod względem wielkości dywidenda w całej historii. Na taką wypłatę pozwala rekordowy zysk netto za zeszły rok. Tym razem jednak spółka musi sięgnąć do kapitału zapasowego, wyciągając z niego ponad 161 mln zł. To największe uszczuplenie kapitału zapasowego od 2008 roku.

Do tej pory nie było problemu z wypłacaniem dywidendy przy tak wysokim wskaźniku wypłaty, bo pozwalał na to cash flow operacyjny i nie trzeba było ruszać zapasów gotówki. Jeśli jednak wierzyć prognozom, to 2024 rok ma być słabszy od 2023 rok ze stratą netto ok. 5%. Czy automatycznie oznacza to mniejszą dywidendę w 2025 roku? Niekoniecznie, bo spółka ma możliwość podniesienia o 5% wskaźnika wypłaty, by utrzymać dywidendę. Na szczęście w kolejnych 2 latach (2025-26) Budimex ma osiągnąć 2-cyfrową dynamikę wzrostu zysku netto.

Wykres Budimex pokazuje korektę ABC

Budimex jest jedną z mocniejszych spółek GPW w kontekście wzrostu kursu akcji. Ponieważ spółka jest teraz komponentem WIG20, jej wykres będzie w dużym stopniu korelował się z zachowaniem samego indeksu. WIG20 jest w korekcie i podobnie sam Budimex.

Analiza Budimex - korekta ABC
Analiza Budimex – korekta ABC

Na wykresie D1 zaznaczyłem dołek LTTM na ok. 594 zł. Z tego poziomu kurs wyszedł na ATH, z którego zaczęła się korekta. Z równości fal A i C wychodzi mi zasięg ok. 609 zł, co pokrywa się ze zniesieniem 41,4% fali wzrostowej od dołka z października 2023. Jest to tym samym strefa, w której powinny się pojawi większe wolumeny i sygnały akumulacji akcji.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.12.2023 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +76% / Emerytalny +148% / Dywidendowy +71%
TOP 5 spółek: Shell +185% / Rokita +164% / DOM +105% PEO +112% NVIDIA +170%