Analiza giełdowa spółki Zoetis

06.12.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Analizując kolejne spółki zagraniczne, coraz bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że o efektywności inwestycji w dane akcje decyduje zdolność spółki do generowania przychodów i zarabiania pieniędzy. Ważna jest też rentowność i kontrola nad długiem. Dobrze zarządzany biznes w długim terminie będzie generował rosnącą wartość dla akcjonariuszy. To wprost przełoży się pozytywnie na wycenę rynkową spółki.

Czym zajmuje się Zoetis?

Jest to producent leków, szczepionek i diagnostyki dla zwierząt. To spora spółka z kapitalizacją powyżej 70 mld USD. Jest na prestiżowej liście Fortune 500 i ma w portfolio mnóstwo wyróżnień w wielu kategoriach.

Fundamenty

Zainteresowaliśmy się spółką, bo spełnia nasze podstawowe kryteria:

  1. Prognozowany wzrost EPS w kolejnych 2 latach min. 5%: ZTS 11%
  2. Prognozowany wzrost przychodów w kolejnych 2 latach min. 5%: ZTS 7%
  3. ROIC min. 15%: ZTS 18%
  4. Cash ratio min. 0.5: ZTS 1,94

Po tej wstępnej selekcji możemy się przyjrzeć bliżej istotnym wskaźnikom finansowym.

Rentowność

W tej kategorii prócz ROIC zwracamy uwagę na marże. ZTS ma je na poziomie od 26% (netto) do 70% (brutto). To bardzo solidne liczby. W ostatniej dekadzie każdy rok był zamykany zyskiem.

Zoetis - ROIC
Zoetis – ROIC

Siła finansowa

W tym obszarze mamy F-Score na poziomie 7 punktów na 9. Spółka ma tez bezpieczny wskaźnik Altmana, czyli nie jest zagrożona upadłością. Do tego dochodzi brak manipulacji w sprawozdaniach finansowych i znaczna przewaga ROIC w stosunku do kosztu obsługi zadłużenia (WACC).

Zoetis - siła finansowa
Zoetis – siła finansowa

Przychody i cash flow

To podstawa, która warunkuje rozwój firmy w przyszłości oraz zdolność do wypłaty dywidendy. Na wykresach oglądamy stabilny wzrost przychodów oraz bardzo dynamiczny wzrost przepływów pieniężnych.

Zoetis - wzrost przychodów
Zoetis – wzrost przychodów

Od 2010 roku spółka podwoiła przychody, ale w tym samym czasie znacznie szybciej przyrastały przepływy pieniężne. Szczególnie istotny jest dynamiczny wzrost FCF (wolne przepływy pieniężne). Dzięki temu spółka może bez problemu wypłacać i podnosić dywidendę.

Dywidenda

Dochodzimy do kluczowego parametru, czyli dywidendy, którą spółka wypłaca bez redukcji od 2013 roku (1). Robi to przy relatywnie niskim (bezpiecznym) wskaźniku wypłaty 0,28 (2).

Czy Zoetis płaci dywidendę?
Czy Zoetis płaci dywidendę?

Dyscyplina w połączeniu z szybkim wzrostem przychodów i cash flow pozwala na dynamikę wzrostu dywidendy powyżej 20% za ostatnie 5 lat (3). Jest duża szansa, że uda się utrzymać tak szybki wzrost dywidendy przez kolejne 5 lat lub dłużej.

Analiza wykresu

Potwierdzeniem tezy, że cena podąża za rentownością i wzrostem przychodów/EPS, jest miesięczny wykres spółki.

Analiza Zoetis
Analiza Zoetis

Szczególnie interesująco prezentuje się końcówka wykresu M1, gdzie widzimy w listopadzie potężny młot z długim cieniem z dołu i wysokim wolumenem.

Analiza Zoetis
Analiza Zoetis

Świeca naruszyła dołek LTTM i na tym wsparciu ujawnił się spory popyt.

Wniosek końcowy

Ponieważ spodziewamy się jeszcze jednego osłabienia rynków przed właściwą hossą, wydaje się, że możemy takowe również zobaczyć na ZTS. Biorąc pod uwagę tło, czyli mocny sygnał popytowy na właściwej świecy i na dołku LTTM (szkolenie LTTM), wydaje się zasadne oczekiwanie przynajmniej testu młotka. Tym samym ostatni dołek, wyznaczony cieniem świecy, nie musi już być poprawiony.