Analiza wolumenowa spółki KGHM

17.06.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Wiele razy podnosimy to, że cena jest w stanie rosnąć, bo w czasie procesu spadkowego został przeprowadzony proces akumulacji. Akcje skupiono, skończyli się sprzedający i cena może rosnąć.

Odwrotnie jest w czasie zwyżki. W początkowej fazie wzrostu dystrybucja jest niewielka, ale z czasem proces dystrybucji postępuje. W końcu dochodzi do momentu, w którym sprzedających jest więcej niż kupujących.

Nieuchronnie prowadzi to do zatrzymania wzrostu i później do spadku cen. Skoro jest więcej sprzedających niż kupujących, to cena musi iść w dół. Inwestor, który w ten sposób patrzy na proces ruchu ceny, rozumie, że sam w pewnym momencie musi być stroną podażową, jeżeli akcji chce się kiedyś pozbyć. Akcje trzeba oddać kupującym, zanim sprzedających będzie więcej. Tym bardziej, jeśli mamy akcje spółki, która nie płaci dywidendy.

Taki sposób postrzegania ruchu ceny jest jak najbardziej logiczny i prawdziwy. Ci, którzy go rozumieją, zarabiają pieniądze w długim terminie. Rockefeller kiedyś powiedział, że nigdy nie kupuje pierwszy i nie sprzedaje ostatni. Jest stroną akumulacyjną wtedy, kiedy trzeba i stroną dystrybucyjną, póki jest jeszcze komu sprzedawać.

Analiza VSA akcji KGHM

KGHM (akcje KGHM) był w naszym portfelu i zarobiliśmy na nim ponad 100%, stając się w pewnej chwili stroną podażową. Dla nas na interwale dziennym pojawiły się sygnały sprzedaży, które jednoznacznie wskazywały na już postępujący proces dystrybucji. Oczywiście nigdy nie mamy pewności, że dzięki takim sygnałom trafimy w sam szczyt (kto to wie). Mamy za to pewność co do tego, że przewagi podażowe to poważna rysa na wzroście, która natychmiast (na słabszym rynku) lub w jakiejś przyszłości zawróci cenę. Można się z tym zgadzać albo i nie, każdy ma swoją wiedzę w tym temacie.

Analiza wolumenu KGHM
Analiza wolumenu KGHM

Powyższy wykres to interwał tygodniowy. Mamy tu trzy kluczowe zdarzenia (idąc od lewej):

  • Buying Climax na wyróżniającym się wolumenie względem lewej strony wykresu. Można sobie to wyobrazić jako sytuację, gdzie wcześniej była mała aktywność kupujących. Wybito rynek w górę, po czym sprzedawano tam akcje.
  • Kilka tygodni później mamy objęcie bessy (czarny korpus ma duży wolumen względem świecy poprzedzającej).
  • Ponownie za 2 miesiące powstaje niebezpieczny układ świec. Jeżeli połączymy wolumeny oraz świece, powstanie nagrobek doji. Abstrahując od nazewnictwa świec japońskich, to mamy tu po prostu wejście na rynek dużej podaży akcji.

W skali miesięcznej widzimy ruch od dołka na malejącym wolumenie (!):

Malejący wolumen na zwyżce KGHM. Wyczerpanie popytu
Malejący wolumen na zwyżce KGHM. Wyczerpanie popytu

Można to potraktować jako 'tip’ lub powszechnie obowiązującą regułę, czyli jeżeli widzimy malejący wolumen, to punktem (zwykle) kulminacyjnym ruchu jest pojawienie się wolumenu wybijającego się wielkością ponad opadającą linię. Po czymś takim trudno liczyć na dalszy silny wzrost.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy wzrost jeszcze po sygnałach podażowych nastąpi, czy jednak już nie, punkt przełamania wydaje się być za nami. Obecnie powinniśmy już obserwować proces spadku kursu KGHM, który będzie trwającym procesem akumulacji. Kiedyś, na jego końcu, po pojawieniu się sygnałów przewagi popytu będzie można myśleć od odkupieniu pozycji, jeżeli będzie się oczywiście chcieć.