Co zrobić, kiedy akcje są za drogie?

03.08.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Ile są właściwie warte akcje i ile za nie warto zapłacić? To jest odwieczny problem inwestora, który rozsądnie myśli o inwestowaniu. Takiej informacji z pewnością nie uzyskamy, patrząc tylko i wyłącznie na notowania akcji i ruch ceny na wykresie. To jest tylko informacja, po jakich cenach zawarto w przeszłości i w jakich cenach aktualnie zawierane są transakcje. Ale ile akcje są warte?

Wahadło rynkowe

Rynek taki jest, że raz wahadło odchyla się w dół, sprawiając, że ceny akcji są niedowartościowane. Innym razem sprawia, że ceny akcji rosną ponad jakiś normatywny poziom. Spółki o mocno ugruntowanej pozycji, kosztują zazwyczaj +/-10% od swojej właściwej wyceny rynkowej. Taką spółką jest mocno przewidywalna Coca-Cola (akcje Coca-Cola) lub Humana (akcje Humana), które są spółkami światowymi z kapitałem trzymającym te akcje długoterminowo. To niejako gwarancja stabilności ceny, bo co właściwie ma wywołać wahnięcia, jak nie niestabilny kapitał. Właściwie to należałoby powiedzieć, że jest to gwarancja stabilnego wzrostu ceny akcji o jakiś procent średnio co rok w dłuższej perspektywie czasu.

Niedowartościowana Humana

Giełda bywa jednak kapryśna i zdarza się, że przecenia bardzo dobre akcje. Weźmy na tapetę na chwilę ostatnią z wymienionych spółek, czyli Humanę i wszystkie kryzysy z ostatnich lat, o których być może wszyscy pamiętamy:

Analiza akcji Humana
Analiza akcji Humana

Zauważmy, że KAŻDY kryzysowy spadek związany był ze wzrostem wolumenów. Skutkiem akumulacji stawał się późniejszy wzrost cen. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ sama spółka się rozwija, a prognozy na najbliższe lata wskazują na wzrost wartości wyceny akcji. Spadek ceny akcji na rynku z powodu jakiegoś zewnętrznego zdarzenia sprawiał, że wahadło odchyliło się w dół, czyniąc cenę akcji bardzo atrakcyjną z długoterminowego punktu widzenia.

Przewartościowana nVidia

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w tej chwili chociażby w kategorii spółek półprzewodnikowych, gdzie kryzys ich niedoboru i rozwoju gałęzi przemysłu, gdzie jest silne zapotrzebowanie na nie, doprowadził do mocnego odchylenia w górę. Coś więcej przykładowo na temat Nvidia (akcje nVidia) napisał niedawno Bartek.

Analiza akcji Nvidia
Analiza akcji Nvidia

Tutaj bardzo silny wzrost doprowadził do sytuacji, w której wolumen na zwyżce (chociaż wciąż wysoki), stawał się coraz niższy aż do momentu wystąpienia (zaznaczony na żółto) akcentu podażowego. Rynek ewidentnie nam powiedział, że cena akcji jest za wysoka, a popyt nie akceptuje wyższych cen.

I teraz zadaniem inwestora jest zważenie, co z takimi akcjami można zrobić. Zauważmy, że z jednej strony mamy w ręku akcje firmy, która z wysokim prawdopodobieństwem nadal będzie się rozwijała, ale nie rozwinęła się na tyle, aby w ciągu przeszło pół roku z okolic 150 dolarów, wzrosnąć do okolic 450 dolarów.

Patrzymy więc na wskaźnik cena do przychodów (P/S) oraz na prognozowane przychody na najbliższe 2 lata:

Prognoza dla Nvidia
Prognozy dla Nvidia
  • W pierwszej kolejności widzimy, że tanio na wykresie jest wtedy, kiedy wskaźnik P/S jest na poziomie ok. 12, a nie 42, jak obecnie. Wygląda na to, że cena jest mniej więcej ze 3 razy wyżej, niż powinna być.
  • Cena akcji jednak dyskontuje przyszłość, a przyszłość według prognoz jest taka, że przychody mniej więcej z 27 mld dolarów, powinny wzrosnąć do ok. 64 mld na koniec 2025 roku. Mamy tutaj uzasadniony potencjał do wzrostu >100%. Jednak cena jednak wzrosła ze 150 do ok. 450, a więc trochę więcej.

I to mniej więcej stara się nam pokazać rynek poprzez wolumen. Ma trudność z akceptacją coraz wyższych cen. Co zatem zrobić, kiedy rynek przesadził w drugą stronę? Z pewnością rozsądnie byłoby nie pchać się pod topór.

Są zazwyczaj dwie możliwości urealniania cen:

  1. Kurs akcji może poddać się znaczącej przecenie, co dość szybko pozwoli osiągnąć odpowiedni poziom atrakcyjności, by kupić akcje,
  2. Cena nie musi się poddać znaczącej przecenie, ale akcje mogą być postrzegane jako tak dobre, że nie będzie wielu chętnych do sprzedaży. W takim przypadku cena pozostaje na wysokich poziomach cenowych przez dłuższy okres czasu, pozwalając wraz ze wzrostem przychodów w czasie, obniżyć do realnego poziomu wskaźnik P/S.

Podsumowanie

Kiedy ceny są zbyt wysokie, należy to zaakceptować i cierpliwie czekać na rozwój sytuacji. Jeżeli rynek wybierze rozwój sytuacji poprzez punkt 1, będzie można się dołączyć do kupna dobrych akcji. Jeżeli wybierze punkt 2, kupno takich akcji będzie można rozważać dopiero później, po urealnieniu cen poprzez wzrost wartości samej firmy w czasie. Z samymi wysokimi cenami inwestor w końcu nic nie jest w stanie zrobić.