Jak wybierać akcje dywidendowe w 2023 roku?

04.01.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Akcje spółek wzrostowych mają zazwyczaj wysoki współczynnik beta, co sugeruje, że mogą one przynosić inwestorom ogromne zyski podczas hossy, ale mogą osiągać gorsze wyniki, gdy nastroje na rynku stają się niedźwiedzie. Wiele spółek wzrostowych straciło dynamikę wzrostu w 2022 r. z powodu rosnących stóp procentowych, inflacji, zakłóceń w łańcuchu dostaw i trudnego otoczenia makroekonomicznego. Inwestowanie w wartość (wartościowe spółki) jest również popularną, ale już nieco inną strategią inwestycyjną. Identyfikujesz spółki notowane taniej w porównaniu z ich wartością wewnętrzną. Zazwyczaj wartościowe akcje to spółki, które cieszą się silnymi podstawami ekonomicznymi i mają solidne fundamenty, ale są wyceniane z dyskontem.

Inną popularną strategią inwestycyjną jest inwestowanie w dywidendę.

W tej opcji kupujesz akcje spółek, które wypłacają inwestorom dywidendę. Rentowna firma może reinwestować przepływy pieniężne, aby rozszerzyć swoją działalność. Ewentualnie może wykorzystać zyski do zmniejszenia zadłużenia lub zdecydować się na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy, wypłacając dywidendę.

Akcje wypłacające dywidendę są atrakcyjne dla inwestorów poszukujących dochodu i mogą być wykorzystywane do tworzenia przewidywalnego strumienia pasywnego dochodu. To właśnie robimy w portfelach dywidendowych w PPCG Stock i projekcie BAB. Przyjrzyjmy się szczegółowo, czym jest inwestowanie w dywidendę i jak identyfikować najlepsze akcje dywidendowe, które możesz kupić w 2023 roku.

Co to są akcje dywidendowe?

Inwestowanie w dywidendy ponownie wraca do łask, ponieważ umożliwia stworzenie alternatywnego źródła dochodu. Ponadto w dłuższej perspektywie inwestorzy mogą również czerpać korzyści z zysków kapitałowych. Możesz albo wypłacić dywidendy, albo ponownie zainwestować wypłaty, aby skorzystać z procentu składanego i mieć więcej akcji. Więcej akcji to z kolei wyższa dywidenda w przyszłości.

Takie podejście świetnie sprawdza się na rynku amerykańskim, gdzie dywidendy wypłacane są 4-12 razy w roku. Spółki wypłacające dywidendy muszą generować stałe zyski, aby utrzymać poziom dywidendy. Zwykle firmy te należą do dojrzałych branż, co pozwala im generować przepływy pieniężne w różnych cyklach biznesowych.

Ale nie każda akcja, która wypłaca dywidendę, może okazać się dobrą inwestycją. Wskazane jest, aby spojrzeć na różne inne wskaźniki, które pomogą Ci podjąć decyzję, które akcje dywidendowe wrzucić do portfela.

Jak znaleźć najlepsze dywidendy w 2023?

Podobnie jak w przypadku większości innych inwestycji, akcje dywidendowe wiążą się z pewnym ryzykiem. Dlatego stworzenie dobrego portfela akcji dywidendowych jest niezbędne, aby osiągnąć znaczne zyski w perspektywie długoterminowej.

Przyjrzyjmy się niektórym wskaźnikom, które możesz przeanalizować, aby zidentyfikować wysokiej jakości akcje dywidendowe. Te wskaźniki pomogą Ci rozpoznać potencjalne sygnały ostrzegawcze.

Stopa dywidendy

Najbardziej atrakcyjną miarą dla poszukujących stałego dochodu inwestorów jest stopa dywidendy. Niestety jest bardzo zdradliwa, o czym napiszę w dalszej części artykułu. W USA większość dywidend jest wypłacana kwartalnie. Istnieje kilka firm, które wypłacają dywidendy co miesiąc. Te „miesięczne akcje dywidendowe” to głównie fundusze powiernicze zajmujące się inwestycjami w nieruchomości (popularne REIT) i muszą wypłacać 90% zysków w postaci dywidend.

Wysoka stopa dywidendy większości spółek jest wyższa niż oprocentowanie obligacji, które w ostatnich latach utrzymują się na rekordowo niskim poziomie. Inwestorzy mogą zdecydować się na wypłatę dywidend lub reinwestowanie ich w celu zakupu dodatkowych akcji i skorzystania z wyższych wypłat w przyszłości.

Wskaźnik wypłaty

Współczynnik wypłat to kolejna kluczowa miara, na którą inwestorzy powinni patrzeć przy ocenie akcji dywidendowych. Ten wskaźnik jest obliczany jako procent zysku netto firmy, przeznaczonego na dywidendę. W mojej ocenie najlepszy wskaźnik wypłaty to 0,5 lub niższy. Najwyższy dopuszczalny to według mnie 0,75. Zdecydowanie zalecam ostrożność w przypadku spółek, które wypłacają 100% zysku w dywidendzie, a omijam szerokim łukiem te, które regularnie naruszają kapitał zapasowy.

Niższy wskaźnik wypłat sugeruje, że firma ma wystarczająco dużo miejsca na wykorzystanie zysków – oprócz wypłaty dywidendy – do obniżenia zadłużenia, reinwestowania w nakłady kapitałowe, a nawet zwiększenia wypłaty dywidendy w przyszłości (również w gorszych czasach). Utrzymanie niskiego wskaźnika wypłaty pomaga regularnie wypłacać dywidendę przez wiele dekad.

Całkowity zwrot z kapitału

Możesz obliczyć swoje zyski kapitałowe, oceniając wzrost cen akcji spółki i stopę dywidendy. Jeśli cena akcji spółki wzrośnie o 10% w danym roku i jeśli zaoferuje ona również inwestorom dywidendę w wysokości 2,5%, całkowity zwrot z tej inwestycji wyniesie 12,5%. Trzeba pamiętać, że dywidenda jest odcinana od ceny akcji, ale spółki dywidendowe szybko to nadrabiają.

W idealnym układzie akcje wypłacające dywidendy powinny generować zwroty przewyższające benchmark (np. SP500, czy WIG20), tworząc w ten sposób efekt kuli śnieżnej i w pełni wykorzystując procent składany. Musimy jednocześnie pamiętać, że tzw. BEP (punkt zwrotny) zobaczymy zwykle po upływie 5-7 lat. Im dłużej potrzymamy dobre akcje dywidendowe, tym większy dochód pasywny zaczniemy księgować każdego roku.

Zysk na akcję

Zysk na akcję lub EPS oblicza się, dzieląc zysk netto spółki przez liczbę akcji pozostających w obrocie. To są zyski, które firma generuje z każdej akcji. Jeśli zyski firmy wynoszą 1 miliard dolarów i ma ona 100 milionów wyemitowanych akcji, jej zysk na akcję wynosi 10 dolarów. Zysk spółki na akcję powinien rosnąć w czasie, umożliwiając jej również zwiększenie wypłat dywidendy.

Tutaj bardzo łatwo wpaść w pułapkę przeszłości i sugerować się jedynie historycznym EPS. Zarabiamy na przyszłości również w przypadku akcji dywidendowych. Dlatego musimy mieć dostęp do rewidowanych na bieżąco rzetelnych prognoz przychodów/EPS spółek na kolejne 2-5 lat.

Gotówka w kasie i całkowite zadłużenie

Trzeba wziąć pod uwagę kwotę zadłużenia firmy w bilansie. Firma musi generować wystarczające przepływy pieniężne, aby spłacać odsetki i konsekwentnie obniżać swoje zadłużenie, jednocześnie wypłacając akcjonariuszom dywidendy. Taka sztuka udaje się od dekad dywidendowym arystokratom.

W przypadku, gdy warunki makroekonomiczne staną się trudne, w kasie powinna również znajdować się wystarczająca ilość gotówki, aby pokryć tymczasowe straty lub spadek przychodów. Cykle gospodarcze są pewne, a solidny bilans pomoże firmie przetrwać trudne czasy.

Unikaj pułapki stopy dywidendy

Chociaż możesz użyć wysokiej stopy dywidendy jako filtra, wskazane jest przyjrzenie się przyczynom wysokiej stopy dywidendy. Wiemy, że stopa dywidendy jest odwrotnie proporcjonalna do ceny akcji spółki. To oznacza, że im niżej spadnie cena akcji, tym wyższa staje się stopa dywidendy. Warto jednak zbadać przyczyny spadku cen akcji i ocenić, czy wyprzedaż jest związana ze słabymi fundamentami lub czynnikami rynkowymi.

Lepiej unikaj kupowania akcji wyłącznie w oparciu o wysoką rentowność (stopę dywidendy). Firma ze znacznie wyższą stopą dywidendy niż mediana może wysyłać sygnał ostrzegawczy. Wtedy dokładnie zbadaj fundamenty, wskaźnik wypłaty, cash flow i sprawozdania finansowe.

Bezpieczniej jest obstawiać spółki o niższej stopie dywidendy, które jednak konsekwentnie zwiększają te wypłaty. Wielokrotnie na blogu podnosiliśmy temat wyższości dynamiki wzrostu dywidendy rok do roku nad stopą dywidendy. Wysoka stopa dywidendy przy jednoczesnym wysokim wskaźniku wypłaty to ryzyko, że w okresie gorszej koniunktury spółka obniży lub zawiesi wypłatę dywidendy. Taka sytuacja zaburzy strategię dywidendową i może odsunąć w czasie oczekiwany efekt (konkretny poziom dochodu pasywnego).

Wypłata dywidendy nie jest gwarancją

Inwestorzy powinni pamiętać, że w przeciwieństwie do wypłaty odsetek, dywidenda nie jest obowiązkiem i może zostać zawieszona w dowolnym momencie. Nie ma strategii inwestycyjnej i inwestycji same w sobie wolnej od ryzyka. Tak samo jest ze spółkami dywidendowymi. To nie lokata z gwarancją otrzymania odsetek.

Jest to jednak znacznie pewniejsze źródło dochodu niż obstawianie tylko i wyłącznie wzrostu kursu akcji. Tym bardziej, że w parze ze wzrostem dywidendy idzie też wzrost wyceny spółki. Kiedy spółka zaczyna wypłacać dywidendę, jest nagradzana przez rynek akcji wzrostem kursu.  Tak funkcjonuje dojrzały rynek. Dywidendy są wypłacane tylko wtedy, gdy firma może generować przychody/zyski. To jest baza wszystkiego.