Jak wykorzystać marżę bezpieczeństwa?

10.10.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Zacznę od wyjaśnienia tytułowego pojęcia. Marża bezpieczeństwa to inaczej dyskonto aktualnego kursu akcji względem wartości godziwej spółki.

Tą ostatnią możemy określić, licząc wartość wewnętrzną firmy lub za pomocą modelu DCF. Dla bezpieczeństwa musimy też przyjąć jakąś wartość graniczną, poniżej której zidentyfikujemy dyskonto jako okazję inwestycyjną. Dla mnie taką wartością graniczną jest dyskonto 30% do fair value.

Obliczenie wartości spółki

To niestety jest dość żmudna i czasochłonna część procesu. W przypadku spółek zagranicznych możemy się posiłkować zewnętrznymi narzędziami. Serwis Gurufocus udostępnia model DCF w wersji darmowej. Możemy we własnym zakresie ustawiać parametry: okres wzrostu i stagnacji, stopę dyskontową, dynamikę wzrostu.

Przykładowo DCF spółki AOS wskazuje na dyskonto ok. 32% względem wartości z modelu. Fair value na poziomie 73,05$ policzyłem dla parametru wzrostu zysku 13,7% w kolejnych 10 latach (okres wzrostu) i 4% w następnej dekadzie (okres stagnacji). Stopa dyskontowa to 10%.

Model DCF spółka AOS
Model DCF spółka AOS

Do modelu DCF brane są pod uwagę projekcje EPS bez zdarzeń nadzwyczajnych. Możemy oczywiście zmienić dane wejściowe na bardziej restrykcyjne, a nawet dodać wartość księgową na akcję do wyceny.

Możemy też samodzielnie policzyć sobie wartość wewnętrzną. Ja używam do tego celu prostego arkusza kalkulacyjnego. Link do arkusza z instrukcją obsługi znajdziesz pod tym linkiem. Tak to wygląda.

kalkulacja wartości wewnętrznej akcji
kalkulacja wartości wewnętrznej akcji

Powyższa kalkulacja to 3 scenariusze dla spółki Best Buy. Z automatu sugeruję odrzucić najlepszy scenariusz. Ma prawdopodobieństwo sukcesu tylko 10% i oczywiście najwyższą wartość akcji. Najbardziej prawdopodobny jest najgorszy scenariusz i to się trzyma kupy. Posługując się żołnierskim slangiem: jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Na giełdzie, jeśli coś ma pójść nie po myśli inwestora, to zwykle tak się dzieje.

Dyskonto policzyć musimy ręcznie. Dla Best Buy przy aktualnej cenie akcji (ok. 65$) wynosi ok. 53%. Przekracza tym samym wyraźnie mój próg 30% i na tej podstawie wnioskuję, że akcje są niedowartościowane i mogę je kupić.

Polskie akcje

Tu jest większy problem, ponieważ osobiście nie znam serwisu branżowego, który liczyłby model DCF dla wszystkich spółek GPW (akcje GPW). W dużej mierze wynika to z faktu, że polskie spółki praktycznie nie robią prognoz długoterminowych (10 lat). Można jednak obejść ten problem. W przypadku wielu spółek można w sieci znaleźć upublicznione rekomendacje, które bazują na modelu DCF.

BNP w 2017 roku przedstawił rekomendację dla NEUCA, w której na stronie 5 mamy wyliczenie wartości akcji metodą DCF na podstawie prognoz na lata 2017-2026. Mamy tam oszacowany WACC na poziomie 8,9%. To nasza stopa dyskontowa do kalkulacji DCF i wartości wewnętrznej.

Wycena DCF dla akcji Neuca
Wycena DCF dla akcji Neuca

Dla porównania możemy sobie zrobić dodatkowo kalkulację za pomocą wspomnianego arkusza i porównać wyniki. Potem pozostaje tylko sprawdzić, czy mamy dyskonto na poziomie min. 30%. Wycena z 2017 roku dzisiaj jest już niewiele warta w kontekście decyzji inwestycyjnej, ale pozwala sprawdzić, czy przewidywania dotyczące przychodów i EBIT były trafne.

Wartość akcji z rekomendacji na poziomie 441,3 zł okazała się w kontekście dzisiejszej ceny akcji niezłą okazją. Aktualny kurs to 627 zł. To już jednak historia, ważna tylko dla inwestora, który wtedy kupił akcje po 441 zł. Dziś musielibyśmy ocenić, czy 627 zł jest dyskontem względem bieżącej wartości godziwej spółki. To zaś wymaga zrobienia kalkulacji całkowicie od nowa, być może na podstawie innych danych wejściowych (zweryfikowane prognozy przychodów i EBIT + inna stopa dyskontowa). Zmieniły się przykładowo stopy procentowe, co podwyższa wartość WACC.

Podsumowanie

Samo kreślenie wartości wewnętrznej i stwierdzenie, że mamy duże dyskonto to tylko jedna z przesłanek by kupić akcje. Warto sprawdzić płynność, zadłużenie, marże, rentowność biznesu, płynność i dywidendy. Ja zawsze badam też przepływy pieniężne.

Określenie dyskonta ma jednak bardzo duże znaczenie, gdy chcemy odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie:

Czy przepłacam za akcje spółki X, czy też za płacę np. 50-70 gr za 1 zł majątku świetnej spółki?