5 akcji dywidendowych na koniec miesiąca

31.01.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Ponieważ mamy już nowy tydzień, warto zajrzeć na wykresy tygodniowe kilku spółek dywidendowych z naszej listy. Przypomnę, że chodzi o amerykańskie spółki dywidendowe, które mamy na celowniku szczególnie teraz, gdy XTB udostępniło formularz W8BEN i nadal nie pobiera prowizji za zakup akcji. Oglądamy wykresy tygodniowe, bo w tej skali są widoczne zdarzenia VSA o większym kalibrze niż w skali D1 i mniejszej. Wszystkie spółki z naszej listy regularnie wypłacają dywidendę i jej średni wzrost rdr to min. 5%.

Medifast

Spółka z rozsądnym C/Z (ok. 14) i doskonałą rentownością (ROE ponad 90%). Na wykresie W1 widać zejście do pierwszego dołka LTTM na ok. 180$. Spadkowi nie towarzyszy wzrost wolumenu. Z jednej strony sugeruje to korekcyjny spadek, z drugiej nie widać jeszcze dużego popytu. Oczywiście może to wynikać z faktu, że jest niewielu chętnych do pozbywania się akcji, co należy odczytać pozytywnie.

Analiza Medifast
Analiza Medifast

Mamy dwa potencjalne miejsca zakończenia korekty, czyli 180$ i dołek LTTM na ok. 140$. Na ten moment nie widać sygnałów zakończenia korekty i brak okna transakcyjnego.

JNJ

Najlepsze okazje na tej spółce pojawiają się, gdy po korekcie (bessie) kurs schodzi w pobliże średniej 200-tygodniowej. Musimy jednak pamiętać, że takie okienka zdarzają się rzadko. Ostatnie dwa były w 2015 i 2020. Kurs cały czas trzyma się powyżej rosnącej średniej, czyli spółka jest w hossie.

Analiza techniczna akcji JNJ
Analiza techniczna akcji JNJ

Aktualnie na wykresie mamy wyraźną przewagę popytu i mocny wzrostowy korpus z dolnym cieniem. To potwierdza dominację popytu, wiec oczekujemy ataku na ATH. Najlepszą opcją byłaby korekta do poziomu rosnącej średniej 200-tygodniowej lub trend boczny do czasu, gdy średnia dogoni kurs. Pierwsza opcja (silniejszy spadek) pozwoliłaby podnieść rentowność dywidendy (na dziś to 2,5%, ale rośnie średnio 6,6% rocznie).

Walmart

Najsłynniejsza sieć handlowa na świecie. Na wykresie ważna jest świeca 1, która pokazuje duża podaż. Skutkiem tego zdarzenia jest obserwowany spadek kurs prawdopodobnie stronę dołka LTTM na ok. 125$. Tam też znajduje się średnia EMA200.

Analiza techniczna Walmart
Analiza techniczna Walmart

Poniżej wsparcia warto być czujnym. Spółka nie wypłaca dużej dywidendy, ale jest bardzo stabilnym składnikiem portfela, a dywidenda rośnie w tempie ok. 5% rocznie.

Target

Kolejna sieć handlowa, która pokazuje bardzo dobre wyniki (ROE 50%) i regularnie wypłaca dywidendę. Sama stopa dywidendy nie jest duża (podobna do Walmart), ale już średnioroczny jej wzrost za ostatnie 10 lat to prawie 12%.

Analiza techniczna Target
Analiza techniczna Target

Świeca oznaczona 1 to sygnał sprzedaży z przewagą. Od tego momentu mamy spadek na lekko rosnącym wolumenie, co oznacza, że podaży jest więcej niż popytu. Dołek LTTM jest na ok. 167$, a niewiele niżej średnia EMA200. Spadek kursu do dołka będzie oznaczał jednocześnie spotkanie ze średnią i szanse dla popytu na odzyskanie kontroli pod warunkiem, że podaż się wyczerpie. Moim zdaniem warto obserwować, co się stanie po przełamaniu poziomu 200$. o ile do tego dojdzie.

Automatic Data Processing

Ciekawa spółka dywidendowa z sektora zarządzania zasobami ludzkimi w chmurze. Wypłaca dywidendę ok. 2% rocznie, ale rośnie ona średnio 10% rdr. Jest to spółka technologiczna, co ma swoje przełożenia na ostatnie zachowanie kursu i relatywnie wysoki C/Z ok. 30. Na wykresie W1 widzimy sporych rozmiarów spadkowy korpus z dolnym cieniem i wysokim wolumenem.

Analiza techniczna ADP
Analiza techniczna ADP

Do tego od szczytu mamy rosnący na spadku wolumen, a więc impuls spadkowy. Ostatnia świeca sugeruje większe zakupy, ale nie jest to Selling Climax. Spread jest duży, ale cień za mały w stosunku do korpusu. Istotny dołek LTTM jest na ok. 157$. Spadek do tego wsparcia oznaczałby od aktualnego kurs jeszcze 22% przeceny. O tyle też wzrosłaby stopa dywidendy. Zdecydowanie spółka do obserwacji w okolicach 160$.

To 5 walorów z listy ok. 30 amerykańskich spółek dywidendowych, które są na naszej liście kandydatów do portfela zagranicznego DIVZ. Sprawdzamy je regularnie pod koniec każdego tygodnia. To nawyk, który warto w sobie wyrobić.