Analiza giełdowa spółki PEKAO (PEO)

23.08.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

W mediach branżowych pojawiają się nagłówki dotyczące odbudowy popyty na akcje banków. Patrząc na komponenty indeksu WIG-Banki, faktycznie obserwujemy przewagę wzrostów. Tylko dwa banki są pod kreską, a rekordziści rosną po solidne kilka procent, choć nie mają dużego udziału w indeksie. W portfelu mamy akcje dwóch banków, przy czym podobnie jak w indeksie branżowym, największy udział ma PEO.

Analiza finansowa PEKAO

Przychody, zysk netto i prognozy: pozytywne

Analizując szybko fundamenty po najnowszym raporcie okresowym za czerwiec 2021 (okres obejmujący 4 kwartały), widać kilka pozytywnych tendencji. Przychody prowizyjne wzrosły o 5% przy spadku przychodów odsetkowych o 20%. W 1/4 bankowi udało się skompensować spadek dochodów związany z obniżką stóp procentowych przez RPP. Ogólnie zysk netto mimo bardzo niekorzystnego dla banków otoczenia makro nieznacznie wzrósł. Jeśli chodzi o prognozy zysku netto, to lata 2021-2023 wyglądają całkiem dobrze. Prognoza na 2021 to wzrost zysku ok. 38%, na 2022 ok. 24,5% i na 2023 wzrost ok. 21,5%.

Rentowność i dywidenda

Nieźle wypada też rentowność. ROIC ponad 9% w stosunku do średniej sektora niecałe 6% i wzrost w stosunku do poprzedniego okresu o 1 pp. Właściciel banku (PZU) złożył wniosek do KNF o wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 3,21 zł na akcję. W maksymalnym wydaniu (portfel dywidendowy) daje nam to nominalną stopę dywidendy ok. 5,8%. Bardzo dobry wynik na tle przeciętnej lokaty, czy obligacji skarbowych.

Analiza wykresu PEKAO

Analiza wykresu PEKAO
Analiza wykresu PEKAO

Rozpatrując całą historię PEO na GPW, jesteśmy na 95% przekonani, że oglądamy falę 4 w postaci klina ABCDE. To dość skomplikowana struktura, które świetnie pasuje do tej fali. Do górnej granicy klina mamy jeszcze trochę miejsca na zwyżkę i dokończenie fali D, która wygląda na impuls w mniejszym interwale.

Brakuje nam w klinie fali E, która może być już słabszym wtórnym spadkiem, a potem powinniśmy zobaczyć silniejszy ruch w górę. Fala E może być też bardzo dobrą okazją inwestycyjną.