Kiedy zacznie się hossa na złocie?

19.09.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Ostatnio coś mocno ucichło w mediach o inwestycji w złoto. Widocznie wiele osób sparzyło się, widząc je po kilka tysięcy dolarów w czasie, kiedy szła mocna dystrybucja w strefie 2000 dolarów.

Nasz osobisty sceptycyzm co do inwestycji w złoto wynikał od początku z tego, że nie znajduje się ono w strefie impulsów wzrostowych (mimo wzrostu). Widać na nim jedynie wolumeny korekcyjne, które połączone są ze świecami dystrybucyjnymi.

Analiza złota

Analiza złota
Analiza złota

W żółtych ramkach zaznaczyłem bezsporne dla mnie strefy, w których widać wolumeny przyrastające. Mam pewność, że są to miejsca, w których tworzył się impuls wzrostowy. Na części wykresu po żółtych ramkach wolumeny zaczęły mieć tendencję do opadania.

Oznaczenie falowe złota

Nie mam pewności, czy korekta, która się tworzy, przyjmuje postać ABCDE, czy może fala A w oznaczeniu jest zbyt krótka, a szczyt właściwy należy mierzyć od miejsca, gdzie oznaczyłem koniec fali B. Dla oceny sytuacji ma to drugorzędne znaczenie, bowiem dla dopełnienia korekty powinniśmy zobaczyć spadek, który obecnie się rozwija. Niezależnie, czy będzie to fala E w korekcie ABCDE, czy może fala C w korekcie ABC – ruch spadkowy jest tutaj oczekiwany.

Na ten moment faktem jest to, że rekordowe (bez dystrybucji) wolumeny znajdują się w strefie 1300-1400 dolarów, co dla mnie jest wyznacznikiem strefy, która powinna być bezwzględnie broniona. Ta strefa zbiega się z dolną linią korekty, co ciekawie koresponduje z wolumenem.

Wniosek końcowy

Złoto pozostaje u nas jedynie w obserwacji. Jeżeli w wyznaczonej strefie pojawią się świece broniące trend wzrostowy w długim terminie, będziemy mówić o możliwym końcu dwunastoletniej bessy na złocie.