Kiedy zobaczymy 100 zł na JSW?

04.01.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Regularnie otrzymujemy maile z zapytaniem, czy JSW urośnie do 100 zł. Warto pamiętać, że w hossie w różnym tempie rosną w zasadzie wszystkie spółki. Często robią to w oderwaniu od swoich fundamentów. Aktualnie JSW korzysta na wzroście cen węgla, szczególnie koksującego, który stanowi trzon sprzedaży spółki.

Korelacja z ceną węgla koksującego

Obserwując korelację ceny węgla i kursu JSW, mogę zauważyć, że zdarzają się momenty, gdy cena JSW (akcje JSW) z niewielkim wyprzedzeniem dyskontuje zmianę trendu na surowcu. Tak stało się przykładowo w 2022 roku, gdy cena węgla wyznaczyła szczyt razem z kursem akcji. Potem JSW zaczęła spadać, gdy cena węgla wciąż trzymała się w konsolidacji blisko szczytu.

Cena węgla koksującego
Cena węgla koksującego

Kreska 1 pokazuje lokalne dołki JSW. Na przełomie 2021/22 dołek na JSW skorelował się dokładnie z dołkiem na węglu. Podobnie było ze szczytem. Kurs JSW zaczął spadek wcześniej i podobnie wcześniej wyznaczył kolejny dołek w II połowie 2022.

Kreska 2 pokazuje dołek na węglu. Późniejsze odbicie zostało również zdyskontowane wcześniej przez zwyżkę kursu JSW. W tym momencie kolejność się zmieniła. To węgiel zaczął zniżkę pierwszy, a JSW jeszcze trzyma poziom. Jeśli korelacja się utrzyma, to powinniśmy zobaczyć dostosowanie kursu JSW przy dalszym spadku ceny węgla.

Podsumowanie

To ostatnie jest realne. Przykładowo gaz jest już tańszy niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Gdyby podobnie zachował się węgiel, to akcje JSW mogą być pod presją podaży. Czy to z kolei neguje szansę na 100 zł? Niekoniecznie, ale może ją przesunąć w czasie na bardziej zaawansowany etap hossy.