Wskaźnik P/S w analizie fundamentalnej

15.12.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Kiedy stosować wskaźnik P/S i o czym mówi?

Często zwracają na niego uwagę inwestorzy strategiczni, którzy zamierzają przejąć daną spółkę. Wynika to z faktu, że zwykle istotny jest dla nich udział spółki w rynku (proporcjonalny do wartości sprzedaży) i cena, jaką muszą zapłacić za ten udział. Wskaźnik dobrze się sprawdza przy spółkach wzrostowych, które dużo inwestują i szybko rosną, ale na początkowym etapie rozwoju nie wykazują zysków.

Na wartość sprzedaży nie wpływa bowiem tak wiele zdarzeń i wielkości, jak w przypadku zysku. Przykładem są zyski i straty nadzwyczajne, które wpływają na zysk netto, natomiast nie wprowadzają zmian w wartościach sprzedaży. Przychody ze sprzedaży są mniej zmienne niż zyski i występuje mniejsza możliwość księgowej manipulacji jej wartością przez spółkę.