Arystokraci dywidendowi z UK

18.03.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Jeśli szukamy dobrej spółki dywidendowej, to od razu naszym pierwszym kryterium jest aktualna stopa dywidendy z akcji. Osobiście uważam, że ta zmienna jest mniej istotna, niż coroczny wzrost dywidendy. Innymi słowy wolę mieć spółkę, która dziś płaci 2-3%, ale dywidenda rośnie 15% rdr, niż spółkę płacącą dziś 4-6%, ale ze wzrostem dywidendy 5% corocznie.

Stopa dywidendy kontra dynamika

Oczywiście może się zdarzyć, że znajdziemy spółkę, która ma wysoką startową dywidendę i do tego dużą dynamikę jej wzrostu co roku. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się w czasie rynkowych krachów. Pewnie wiecie i często o tym przypominam, że najlepsze spółki dywidendowe są w USA. Niestety wieloletnia hossa znacząco zmniejszyła średnią stopę dywidendy w tym kraju, szczególnie gdy urealnimy ją o stosunkowo wysoką inflację. Nieco lepiej sytuacja wygląda w UK, ale brytyjski rynek jest ułomny w stosunku do amerykańskiego. Są brytyjscy dywidendowi arystokraci, ale cechują się innymi parametrami, niż amerykańscy odpowiednicy.

Arystokraci w USA i Wielkiej Brytanii

USA stosuje następujące kryteria przy konstruowaniu listy amerykańskich arystokratów dywidendowych:

1) Muszą być członkami S&P 500,
2) Muszą co roku zwiększać dywidendy przez co najmniej 25 kolejnych lat,
3) Kapitalizacja rynkowa co najmniej 3 miliardy USD,
4) Płynność co najmniej 5 mln USD (średnia dzienna wartość obrotu).

Brytyjscy Arystokraci Dywidendowi opierają się na 40 dywidendowych spółkach brytyjskich o polityce dywidendowej polegającej na zwiększaniu lub stabilnej dywidendzie przez co najmniej 10 kolejnych lat.

Oprócz walut (GBP vs USD) dwie główne różnice to:

1) Rosnące lub stabilne dywidendy przez co najmniej 10 kolejnych lat w porównaniu z 25 kolejnymi latami (USA),
2) 40 spółek z najwyższą rentownością dywidendy (Wielka Brytania), w USA wysokość stopy zwrotu nie jest czynnikiem wyboru.

Jak widzisz, w UK wystarczy 10 lat wypłat, by być arystokratą. Jest też kryterium wysokości dywidendy. Zgodnie z danymi na koniec grudnia 2021, stopa dywidendy spółek wchodzących w skład SP500 wyniosła 1,27%. W 2020 było to 1,55%, a długoterminowa średnia to 1,86% (źródło). Po uwzględnieniu inflacji realnie jesteśmy pod kreską.

Z kolei dywidendowi arystokraci w UK (40 spółek) według danych na sierpień 2021 dają stopę dywidendy na poziomie 4,3% (źródło). W tym kontekście aktualnie bardziej rentowny jest rynek brytyjski, ale jest znacznie mniej spółek do wyboru.

W lipcu 2021 roku na listę brytyjską weszły takie spółki, jak np. RIO, czy zbrojeniowy koncern BAE. Wśród spółek o najwyższym poziomie dywidendy znajdują się np. GlaxoSmithKline, LGEN, czy Phoenix Group Holdings. Jak widzisz, choć wybór nie jest tak duży, jak w USA, to nadal można znaleźć kilka solidnych spółek, które płacą niezłą dywidendę. Część spółek z listy brytyjskich arystokratów już mamy w portfelu DIVZ i będziemy go dalej uzupełniać w 2022 roku.