Celon Pharma akcje

Analiza techniczna i finansowa Celon Pharma

Czy sytuacja finansowa spółki CLN uzasadniania ostatnią zwyżkę? Analizujemy sprawozdania finansowe w kontekście rentowności, zadłużenia, płynności i przepływów pieniężnych oraz sprawdzamy prognozy przychodów/zysku Celon Pharma. Jest kilka obszarów do poprawy w kontekście fundamentów. Kurs akcji zwyżkuje, ale na wykresie dziennym możemy doszukać się sygnałów dystrybucji.


03.08.2023
0