WIG-Banki akcje

WIG-Banki akcje. Indeks branżowy polskiego sektora bankowego. Analiza techniczna indeksu WIG Banki. Analiza wolumenu i ceny na wykresie WIG Banki (analiza VSA).

Byczy wolumen na Alior zapowiada silną zwyżkę

Byczy wolumen na Alior zapowiada silną zwyżkę

Sektor bankowy nie ma ostatnio łatwo. Najpierw przyszła oczekiwana korekta WIG20, w którym banki mają duży udział. Potem dodatkowo RPP obniżyła o 75 punktów bazowych stopy procentowe w Polsce. To też negatywnie wpłynęło na kursy banków. Ostatnie dwie sesje przyniosły jednak kontrę popytu.


02.10.2023
0

Bank Millenium ma spory problem

Kiedy rozpatrujemy spółkę do portfela długoterminowego, powinniśmy brać pod uwagę możliwość jej rozwoju w długim terminie. Niemniej ważne jest to, czy spółka teraz zarabia i jak radzi sobie z rentownością. Wybór spółki złej co do zasady nie wygeneruje dla nas zysków z dywidend, czy z samego wzrostu ceny akcji. 


16.02.2023
0

Kiedy zobaczymy dołek na bankach?

Sektor bankowy nadal ma bardzo duży udział w indeksie WIG20. Tym samym wciąż prawdziwe pozostaje stwierdzenie, że bez banków nie ma hossy na GPW. Te jednak ostatnio są pod dużą presją, której nie równoważą na razie podwyżki stóp procentowych.


06.07.2022
0

Kiedy jest najlepszy czas na kupowanie akcji banków?

Sektor bankowy jest bardzo wrażliwy na poziom stóp procentowych. Krótko pisząc im wyższe stopy procentowe, tym wyższe marże banków i wyższe zyski. Z moich obserwacji wynika, że najlepsze efekty w przypadku banków daje strategia kupowania ich akcji, gdy stopy procentowe są niskie z perspektywą podwyżki. To oczywiście bardzo uproszczone podejście, bo na ceny akcji banków […]


13.06.2022
0

Analiza giełdowa indeksu WIG-Banki

Na koniec ubiegłego roku pozbywaliśmy się części aktywów bankowych z portfela, przynajmniej tych, które mieliśmy zakupione w celu zarobienia na zwyżce ceny, pozostawiając te płacące dywidendy ze świadomością, że mogą (i powinny) się skorygować.


28.04.2022
0

Giełda przypomina ring bokserski

Życie pisze najlepsze scenariusze. Kiedyś, a było to wiele lat temu, nasz Czytelnik zapytał mnie o jeden walor. Żywiołowo opisałem więc walkę dwóch sił, byków i niedźwiedzi na wykresie. Faktem bowiem było to, że na pewnym przedziale cenowym dominował popyt, a na innym podaż.


10.12.2021
0

Silne sygnały dystrybucji na bankach

Podniesienie stóp procentowych z pewnością ucieszyło kilka osób. Po pierwsze samych zarządzających bankami. Wyższa stopa procentowa to wyższe odsetki od wszelkiego rodzaju kredytów, co przełoży się na zyski w przyszłości.


13.10.2021
0

Aktualna analiza WIG Banki i PEKAO

Spodziewamy się korekty min. 10% na WIG20 i indeksach bazowych, co w żaden sposób nie zmienia naszej długoterminowej strategii. Nadal utrzymujemy większość kapitału w akcjach. Zrobiliśmy tylko niewielką redukcję w portfelu podstawowym, realizując zysk ponad 100% na KGHM i pozbywając się ETF na wzrost dużych i średnich spółek. ETF chcemy odkupić taniej po korekcie.


23.11.2020
0

Analiza PKO BP

Po wczorajszym imponującym rajdzie PKO BP zaliczyło 3 wzrostową sesję z rzędu. Zwrot zainicjowany poniżej poziomu dołka z marca 2020 roku może być już pierwszym sygnałem zamiany kierunku. Nadal byłaby to bardzo początkowa faza zmiany trendu. Możemy jednak zauważyć już pewne sygnały, które wskazują na zmianę sentymentu do tego banku.


04.11.2020
0

Kiedy zacznie się hossa banków?

Banki mają bardzo duży udział w indeksie WIG20. Mówi się, że nie ma hossy na GPW bez banków i KGHM. Biorąc pod uwagę, ile ważą te sektory, jest w tym sporo prawdy. Dla nas kondycja banków jest istotna, bo w dwóch portfelach – podstawowym i dywidendowym – mamy akcje PEO.


06.10.2020
0
1 2