DRIP

DRIP. Dividend Reinvestment Plans, czyli plan reinwestowania dywidend w celu wykorzystania procentu składanego. Polega na reinwestowaniu wypłaconych w postaci gotówki dywidend w zakup kolejnych akcji.

Akcje Visa. Źródła stóp zwrotu

Skąd się biorą zyski z akcji? Przykład Visa

Nie ma zbyt wielu możliwości, w jaki sposób akcje mogą tworzyć wartość dodaną dla akcjonariuszy. Dlatego ważne jest, aby wykorzystać wszystkie dostępne. Jakie są zatem źródła stóp zwrotu dla posiadaczy akcji spółki giełdowej?


11.12.2023
0