Odlewnie akcje

Ciekawa spółka dywidendowa: Odlewnie Polskie S.A.

Spółki ODL jeszcze na blogu nie analizowaliśmy. To spółka dywidendowa, która wypłaca dywidendy od 2017 roku. Na giełdzie obecna jest od marca 1998. To niemal weteran parkietu, ale z punktu widzenia dywidend ma krótką historię. Analiza fundamentów


24.09.2020
0