Peter Lynch

Skuteczne inwestowanie to odpowiednie modele myślowe

Ten weekend był dla mnie przełomowym momentem, jeżeli pod uwagę biorę to, czego się w życiu uczyłem, a czego się faktycznie nauczyłem. Nieustannie zadawałem sobie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy w danych dziedzinach życia osiągają ogromne sukcesy, a tymi, którzy mimo, iż się starają, nie mogą się pochwalić takimi sukcesami. Co właściwie definiuje […]


19.06.2023
8