Spółki wzrostowe

Spółka amerykańska o dużym potencjale wzrostu

Na rynku amerykańskim, na którym nie brakuje kapitału, poszukujemy spółek, które są w stanie dość szybko w stanie rosnąć. To, co dzisiaj zaprezentujemy Wam, kupimy do portfela. To spółka, która znacząco może zyskać na wartości poprzez wdrożenie procesów związanych ze sztuczną inteligencją.


24.06.2024
0

Stopy procentowe i spółki wzrostowe

Popularnym skrótem myślowym jest stwierdzenie, że podwyżka stóp procentowych przecenia spółki wzrostowe (technologiczne). W opozycji podawany jest argument, że przecież wielkie spółki jak Apple, Facebook, Microsoft śpią na gotówce i nie mają problemu z finansowaniem. Skąd więc założenie, że wyższe stopy procentowe wpłyną na ich koszt finansowania? Jak wspomniałem w pierwszym zdaniu, to skrót myślowy. […]


10.05.2022
0