Tractor Supply Co akcje

wzrost dywidendy

Co wpływa na wzrost dywidendy?

Od jakiegoś czasu uporczywie lansujemy tezę, że podstawą do zainteresowania się spółką jako potencjalną inwestycją jest jej rozwój. Ten rozwój przejawia się w stałym wzroście przychodów i EPS (zysk na akcję).To przekłada się bezpośrednio na wzrost dywidendy.


09.08.2023
0