Forever akcje

Analiza spółki gamingowej Forever

Sektor gamingowy pozostaje nadal pod presją podwyżek stóp procentowych. Wyższy koszt kredytu wpływa negatywnie na wycenę spółek wzrostowych. Obniża bowiem przyszłe przepływy pieniężne, a tym samym wycenę w modelach wyliczających bieżącą wartość akcji na podstawie przyszłych zysków.


22.08.2022
0