Sava

Analiza giełdowa spółki Cassava Sciences (SAVA)

Przyznam, że mieliśmy małą burzę burzę mózgów, dyskutując o tym, czy ją opisać, czy nie. Dyskusja wynikała z tego, że spółka dynamicznie rośnie, ale jednocześnie nie generuje wiarygodnych z punktu widzenia VSA informacji co do ruchu kapitału. Opiszę zatem kilka faktów na temat tej spółki, pozostawiając temat otwartym dla naszych Czytelników.


15.12.2021
0