Skaner Grahama

Skaner spółek dywidendowych Grahama

Jeśli dane Wam było przeczytać książkę Grahama Inteligentny Inwestor (szczerze polecam), to można tam znaleźć jest metodologię wyszukiwania spółek dywidendowych. Opiera się na zysku na akcję i wartości księgowej.


03.08.2020
0