Zysk na akcję

Zysk na akcję (ang. Earnings per share – EPS) można zdefiniować jako zysk netto przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje jaka wielkość zysku netto przypada na jedną akcję. Zysk na akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku spółki pomniejszonego o wypłacone dywidendy przez sumę wszystkich akcji.

Kiedy instytucje ruszą na zakupy akcji?

Jednym z największych obciążeń dla indeksów i rynków akcji jest inflacja. Skutkiem inflacji jest zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne, by ją opanować. Bieżąca sytuacja jest wyjątkowa pod względem długości wcześniejszego (przed podwyżkami) okresu realnie ujemnych stóp procentowych.


17.01.2023
0

Jak wygląda korelacja SP500 z EPS spółek?

Nie jest żadnym odkryciem fakt, że w USA ceny akcji w długim terminie odzwierciedlają przychody/EPS spółek. Tak działa racjonalny i dojrzały rynek kapitałowy. Wycena akcji dyskontuje aktualną i przyszłą rentowność spółki.


29.12.2022
0

EPS dla WIG zapowiada wzrost indeksu

Jednym z podstawowych motorów napędowych hossy są wyniki spółek. W szczególności chodzi mi o zyski i rentowność spółek giełdowych. Czy to się komuś podoba, czy nie, giełda w długim terminie dyskontuje wzrost lub spadek zysków.


04.06.2021
0