Fale Elliotta

Analiza KGHM. Co mówi wolumen i fale Elliotta?

W ostatnim czasie przeprowadziłem analizę KGHM, patrząc na finanse spółki i próbując ocenić to, czy mamy do czynienia z niedowartościowaniem, czy może z przeszacowaniem jej wartości. Dzisiaj chciałbym się skupić na analizie wolumenowej, próbując dopasować do sytuacji wolumenowej fale Elliotta. Przypomnę przy okazji, że sam Elliott do oszacowania poprawności oznaczenia fal używał wolumenu. Dobra ocena […]


01.08.2023
4