PCX akcje

Analiza finansowa i wolumenowa PCC Exol

PCC Exol (akcje PCX) to spółka z branży chemicznej o kapitalizacji pond 700 mln zł. Stoi więc w kontekście profilu działalności w jednym z szeregu z Rokitą. Czy jednak jest lepszą alternatywą do portfela dywidendowego. Przejrzeliśmy finanse spółki i przeanalizowaliśmy wolumen na wykresie dziennym. Sprawdź, do jakich wniosków doszliśmy.


24.08.2023
0