Selling Climax

Gdzie była akumulacja na indeksie WIG?

Czy na giełdzie występują nietypowe sytuacje? Odpowiedź jest oczywiście twierdząca.


24.04.2023
0