Bowim akcje

Analiza giełdowa spółki Bowim

Są spółki, na które nie zwracam uwagi ze względu na niską płynność. Płynność jednak czasem wzrasta na tyle, że można powiedzieć, iż kapitał na danej spółce operuje. Jak już operuje, to może to robić w kontekście podażowym lub popytowym.


07.12.2021
0