FTSE250

WIG20 kontra FTSE250

Większość polskich inwestorów interesuje się akcjami polskich spółek, bo są kwotowane w walucie krajowej i do tej pory rozliczenia podatkowe były dużo łatwiejsze niż dla akcji zagranicznych. Jeszcze nie tak dawno nie można było np. kupować akcji zagranicznych w IKE/IKZE. Bariery i ryzyka inwestycji zagranicznych Pomijając blokady psychiczne, bariery wejścia na rynki zagraniczne były dużo […]


06.05.2022
0