PMI usług

Dlaczego wskaźniki PMI są ważne?

MDlaczego wskaźniki PMI są ważne? Wskaźnik PMI to skrót z angielskiego Purchasing Managers Indeks i oznacza indeks nabywczy inwestorów. Pokazuje aktywności menadżerów, którzy nabywają różne dobra i usługi na rynku. Na giełdzie dla inwestorów liczą się dwa wskaźniki: przemysłowy i usługowy. Oba sygnalizują, w którym kierunku będzie podążać gospodarka. Są więc w zasadzie projekcją PKB.


05.09.2023
0