Rynek pracy USA

Recesja

Kiedy skończy się recesja w gospodarce?

Jednym ze wskaźników, na które uważnie patrzy świat, są dane z amerykańskiego rynku pracy. Recesja często jest powiązana ze słabością rynku pracy i wysokim bezrobociem. To właśnie tym odczytami najbardziej emocjonowali się ostatnio analitycy, komentując ilość bezrobotnych idącą w miliony.


01.06.2020
0