Shell akcje

Analiza giełdowa spółki Shell

W naszym portfelu dywidendowym DIVZ od początku prowadzenia liderem pozostaje Bank of America. Po piętach depcze mu jednak Shell ze stopą zwrotu 85% (bez dywidend) od początku października 2020.


27.12.2021
0