PPK

PPK, ZUS, IKE. Co wybrać?

Przed dużą częścią ludzi, to niezależnie, czy jest się inwestorem, czy nie, kilka ważnych decyzji. Mniej więcej w połowie roku trzeba będzie zdecydować, czy środki posiadane na koncie OFE przenieść do ZUS, czy może stracić 15% z nich i przenieść je na konto IKE. Dla dużej części społeczeństwa właśnie przypada decyzja, czy chce przystąpić do […]


17.03.2021
0