ROIC

Jak spółka giełdowa tworzy wartość dla akcjonariuszy?

Jako inwestor raczej interesujący się spółkami value szukam biznesów, które nie tylko oferują mi dyskonto (wartość) dziś, ale także mogą tworzyć dla mnie wartość w miarę upływu czasu. Jako udziałowiec w firmie (tym właśnie jest posiadanie akcji) oczekuję udziału we wszystkich przepływach pieniężnych po uregulowaniu należności przez firmę. Te przepływy pieniężne są zwykle zwracane inwestorom […]


08.08.2023
0

Dlaczego na giełdzie jest pełno słabych spółek?

To kolejny artykuł z cyklu, co wybierać, a czego unikać przy wyborze inwestycji. Dobrze jest to wiedzieć zarówno dla bezpieczeństwa, jak i efektywności pracy naszego kapitału. Zrozumienie tego tematu pozwoli Czytelnikom podejmować naprawdę dobre decyzje inwestycyjne.


07.12.2022
0